Hvordan drive lokalgruppe

Hva kan lokalgruppen din gjøre for å skape en mer rettferdig verden og hva skal til for å drive et bærekraftig lokallag? Her får du tipsene du trenger.

Hvordan forandre verden fra lokalsamfunnet ditt

Det aller viktigste vi som organisasjon gjør er å jobbe med politikk. Men i tillegg til å være veldig viktig, er det å engasjere seg i politikk også veldig sosialt og gøy! Vi jobber sammen og kreativt for å få flere folk med på våre politiske løsninger og å få politikere og beslutningstakere til å bli enig med oss - fordi vi vet at våre løsninger skaper en mer rettferdig verden. Lokalgruppene våre er de som sprer Changemaker sin politikk til unge mennesker rundt om i Norge, og som snakker med beslutningstakere og lokale stortingsrepresentanter.

Å skape global forandring lokalt kan gjøres på to måter. For det første må vi overbevise politikere og beslutningstakere til å støtte våre løsninger som får globale konsekvenser. Dette er ofte lettere å gjøre hvis vi er mange som bryr oss om saken, og presset på politikerne er stort. For det andre må vi skape dette presset ved å opplyse og engasjere helt vanlige folk.

Hver høst arrangerer Changemaker en stor kampanje, hovedtemakampanjen, og hvert år er det et nytt tema. Årets tema er klimafordrevne. Alle lokalgruppene oppfordres til å jobbe med hovedtemakampanjen om høsten. Utenom denne kan gruppene jobbe med hvilke som helst av Changemakers politiske saker. Her kan du lese mer om våre hovedsaker på fred, klima, handel, helse og gjeld og kapitalflukt. Ellers kan du lese våre politiske program her.

Her er noen av de tingene lokalgrupper i Changemaker kan gjøre for å skape forandring lokalt:

Dere kan skape oppmerksomhet om et tema og få oppslutning gjennom å:

 • Arrangere en temakveld
 • Arrangere en aksjon
 • Samle inn underskrifter
 • Holde foredrag eller ha stand på skoler

Dere kan påvirke beslutningstakere gjennom å:

 • Få mange underskrifter
 • Få oppmerksomhet i media
 • Arrangere møter med beslutningstakere

Aktiviteter

Trenger dere tips til hva lokalgruppen kan gjøre helt konkret? Sjekk ut «aktivisme og politikk»-siden. Her får du masse tips og triks, men husk - bare fantasien setter grenser. Trenger dere hjelpe med å finne noen gode ideer? Ikke nøl med å kontakte fadderen deres!

Årshjulet

Slik ser et typisk årshjul ut for en lokalgruppe. Her finner dere også noen forslag til hva dere kan bruke tiden deres på i gitte perioder.

Verving

Ifølge Statistisk Sentralbyrå er over 980 000 ungdom i alderen 13-30 år i Norge, men bare 0,2% av disse er medlem av Changemaker! Det betyr at 99,98 % av alle du møter mellom 13 og 30 år kan verves!

For hvert nye medlem som verves, styrkes både din lokalgruppe og Changemakers mulighet til å jobbe for at Norge skal ta sitt ansvar på alvor, og skape en mer rettferdig verden. Det er alltid et behov for flere medlemmer i Changemaker. Det gir oss nye hoder og hender som kan være med og drive Changemaker-aktivitet i hele Norge.

Hvis du er usikker på hvorfor folk skal ville la seg verve, tenk gjerne over hvorfor du selv ble medlem:

 • Hva var din motivasjon til å bli medlem i Changemaker?
 • Hvilke aktiviteter, arrangementer og kampanjer har du deltatt på i Changemaker?
 • Føler du at du har bidratt med å skape en mer rettferdig verden gjennom ditt arbeid i Changemaker?
 • Hva er dine positive erfaringer fra din tid i Changemaker?

Dersom du har svar på disse spørsmålene så har du allerede mange gode grunner til hvorfor man bør bli med! Trenger du fortsatt litt hjelp, så kan du bruke følgende argumenter:

 • Fordi som medlem av Changemaker er du med å forandre verden!
 • Jo flere vi er, jo større gjennomslagskraft får vi!
 • Du får kunnskap om Nord-Sør spørsmål og kan få nyttig organisasjonserfaring
 • Du er en del av det sivile samfunn og er med i en saksorientert organisasjon som er politisk uavhengig.
 • Du får være med på leir 3 ganger i året!
 • Du blir en del av Norges beste ungdomsorganisasjon
 • Du får møte masse flotte folk fra hele landet
 • IGJEN, fortell hvorfor du ble medlem!

Hvordan verve?

Hvordan kan du få flere til å bli medlem i Changemaker? Mange av de som ønsker å bli medlem eller støtte en frivillig organisasjon har aldri blitt spurt. Derfor er det så viktig at man spør de man møter om de vil bli medlem, eller kjenner noen andre som kan tenke seg å bli med i Changemaker.

Verve kan man gjøre overalt! På skolen, toget, fest, forelesning, ferie, familiemiddag eller i butikken! Der det er folk, kan det verves! Derfor er det viktig å alltid ha med seg Changemaker-materiell! Verveblokk, brosjyre, sms-kort og gjerne noen buttons/klistremerker bør ligge i hver eneste veske, sekk og lomme du har! For å komme i gang er det ofte lettest å begynne med de nærmeste. Varm gjerne opp med å overbevise venner og kjente før du utfordrer folk du ikke kjenner!

Det letteste er likevel å verve sammen med noen andre i lokalgruppen, hvis du har en. Arranger en stand på skolen eller på torget, ta med stæsj og grip tak i folk som går forbi.

Trenger dere verve-stæsj kan dere ta kontakt med fadderen deres eller organisasjonsrådgiver.

Å sette seg konkrete og realistiske mål for hvor mange du ønsker å verve i bestemt en periode, en uke/måned/år, er et viktig steg på veien til å verve flere i Changemaker. En viktig egenskap for deg, som aksjonist, er å prate noen så høl i hodet at de til slutt kapitulerer, og skriver under hva det nå enn er du vil! Det finnes mange aktiviteter for å verve medlemmer på. Så her er det bare å ta på den kreative hatten, og kjør på!


Vervehåndboka

Arrangere årsmøte


Et årsmøte - eller årssamling - er et møte man avholder en gang i året, og det er vanlig at dette er det viktigste møtet i løpet av et år. Her bestemmer dere viktige saker for hele lokalgruppen og velger de som skal sitte i styret.

For eksempel har Changemaker som organisasjon Årssamling en gang i året. Her kan alle medlemmer i Changemaker møte, og her velger man leder, nestleder, og alle andre verv. Samtidig bestemmer man politikken til Changemaker på ÅS. Det betyr at hverken Sentralstyret eller kontoret kan overkjøre vedtak eller politikk gjort på ÅS.

Selv om det er viktig er det heldigvis ikke så vanskelig å arrangere og tar gjerne mellom 1-3 timer å arrangere.

Hvorfor har man årsmøte?

Det er to overordnende grunner til hvorfor man har et årsmøte:

 1. Årsmøte har man fordi Changemaker er en demokratisk ungdomsorganisasjon. Det betyr at styret, både sentralt og i lokalgruppa, skal velges av medlemmene. Et årsmøte gir også medlemmene mulighet til å påvirke det man skal jobbe med og hvordan. Hvilke politiske saker ønsker dere å jobbe for? Har dere noen spesielle lokale handlingsalternativ dere vil jobbe med?
 2. Changemakers sine vedtekter krever at lokalgruppen avholder Årsmøte. Det er også et krav i våre retningslinjer for Frifond Organisasjon hvor lokalgruppen får tildelt penger.

Les mer om hvordan du avholder årsmøte i vår fine veileder nedenfor! Denne kan du også laste ned som docx-fil hvor vi har skrevet forslag til saksliste og protokoll.

Veileder - hvordan avholde årsmøte i lokalgruppe i Changemaker

Årsrapport fra lokalgruppen til sentralleddet

Hvert år må alle lokalgrupper levere en årsrapport som viser hva man har gjort i året som har gått. I denne rapporten beskriver lokalgruppene hva de har gjort, hvordan man har brukt pengene sine, og hvem som sitter i styret i lokalgruppen.

Årsrapporten er svært viktig dokumentasjon for Changemaker. Siden vi mottar støtte fra staten basert på antall lokalgrupper er årsrapporten det som gjør om vi kan regne en lokalgruppe som en lokalgruppe eller ikke. Selv om dere har hatt masse aktivitet er en lokalgruppe ikke ansett som tellende hvis man ikke har sendt inn årsrapport.

En lokalgruppe kan heller ikke motta nye Frifondsmidler dersom de ikke har sendt inn årsrapport for foregående år (dette gjelder ikke for nyoppstartede grupper).

Dokumenter som skal sendes inn er:

 • Årsrapport (se mal under), inkl. referat fra årsmøtet i lokalgruppen
 • Regnskap (se mal under)
 • Medlemsliste (se mal under)

For lokalgrupper som har mottatt Frifondsmidler skal også følgende dokument sendes inn:

 • Bekreftelse på at frifondsmidler er brukt opp eller tilbakebetalt (se mal under)

Hvis dere har spørsmål eller trenger hjelp med årsmøtet eller årsrapporten kan dere kontakte organisasjonsrådgiver Johanne på johanne.jensen@changemaker.no.

Frifond

Husk at din lokalgruppe kan søke Frifond ifm. lokal vervekonkurranse og kampanjer. Les mer om Frifond og hvordan styre økonomien til lokalgruppen på våre økonomisider.