Foredrag og skolering

Her finner du ressurser for deg som vil holde foredrag eller få noen til å holde en skolering for lokalgruppen.
VIKTIG: Har du holdt et foredrag, eller handelsspillet, rapporter det inn til knut@changemaker.no

Her finner du:

Hva er et godt Changemaker-foredrag?

Et godt Changemaker-foredrag skal gjøre tre ting:

-Informere om hvem Changemaker er.

-Vise til vår politikk eller aktivitet på en morsom og kreativ måte.

-Alltid inneholde handlingsalternativer for de som hører på.

Gode eksempler på handlingsalternativer er at tilhørerne kan skrive under på hovedtemakampanjen eller melde seg inn i Changemaker!

Trenger du tips eller hjelp for å holde et foredrag er det bare å ta kontakt. Alle foredrag som er holdt av dere som Changemakere må rapporteres inn på epost til kampanje- og nettverksrådgiver Knut.

Standardforedraget

Dette foredraget er en standard-presentasjon av Changemakers politikk og aktiviteter. Det egner seg godt for blant annet skoleklasser og konfirmantgrupper. Du kan ta ut de sidene du trenger hvis du allerede har et foredrag du er fornøyd med.


Standardforedraget

Handelsspillet

Handelsspillet er en lett og morsom måte å vise hvordan verdens handelssystem er urettferdig. Spillet fungerer godt på alle aldersgrupper, og krever lite forberedelse.

Les mer, og last ned det innholdet du trenger på handelsspillet.no!

Bestill en sentralist

En sentralist er en person fra Changemakers Sentralstyre (SST), kontor eller politiske utvalg. De kan mye om å drive lokallag, arrangere ting og jobbe med politikk.

Changemaker har også et fantastisk kursopplegg for hele lokalgruppa, Changemakerkurs, der dere får gode tips, blir bedre kjent og enda mer engasjerte.

Ta kontakt med en sentralist gjennom dette skjemaet her, eller send en forespørsel til knut@changemaker.no

Andre spørsmål knyttet til foredrag og skolering? Kontakt nettverksrådgiver Knut, knut@changemaker.no