Kontakt oss

Leveringsadresse og besøksadresse:

Bernhard Getz Gate 3 c/o Kirkens Nødhjelp Resepsjon, 0165 Oslo

Postadresse: Postboks 7100 St Olavs Plass, 0130 Oslo

Organisasjonsnummer: 918982728

Generelle henvendelser

post@changemaker.no

Ledergruppa i Changemaker

Ansatte

Åsne Alstad Hanto

Grafisk kommunikasjonsrådgiver454 49 768

Profil-, ressurs- og kampanjemateriell, Changemakermagasinet og sosiale medier

Mie Solum Tidemann

Rådgiver for lokal politikk og aktivitet975 21 893

Lokalpolitisk påvirkning, lokalgrupper og lokale aktiviteter

Send epost til sekretariaet