Kan EU stanse skattetriksingen?

Politisk utvalg for gjeld og kapitalflukt – 8.2.2016
RØRER IKKE SINE EGNE. EU-president Herman Van Rompuy. Foto: Michiel Hendryckx (CC/Wikimedia)

RØRER IKKE SINE EGNE. EU-president Herman Van Rompuy. Foto: Michiel Hendryckx (CC/Wikimedia)

Flere hundre milliarder kroner gjemmes unna hvert år, og verst går det ut over utviklingsland. Etter å ha ropt på løsninger i mange år begynner de nå å komme.

EU har endelig lagt frem sin plan for bekjempelse av kapitalflukt. Gjennom kreative løsninger og bruk av skatteparadiser snyter selskaper og rike enkeltpersoner utviklingsland for millioner som i stedet kunne ha vært brukt på helse og utdanning. Den siste tiden har tiltak mot det man kaller aggressiv skatteplanlegging, hvor man benytter seg av smutthull i loven for å unngå skatt, kommet på rekke og rad. I høst kom Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) med sitt forslag til internasjonale retningslinjer mot kapitalflukt, og like før jul leverte vårt eget finansdepartment et forslag til utvidet land-for-land rapportering, som kom med store forbedringer til det nåværende lovverket.

Utviklingsland tappes

I land hvor store deler av befolkningen er arbeidsledige, eller lever under fattigdomsgrensen, blir skatteinntekter fra store selskaper enda viktigere. Når selskaper som Google, Facebook og Starbucks unndrar seg skatt er det ikke bare penger i statskassen som forsvinner. Med disse pengene forsvinner også sykehussenger, skoler og veier. Selskaper som snyter på skatten fratar dermed ikke bare land skatteinntekter, de fratar dem muligheten til å finansiere sin egen utvikling.

Bedre land-for-land-rapportering

Blant tiltakene som EU har lagt frem er en utredning om man skal innføre offentlig land-for-land-rapportering (LLR), som pålegger selskaper å rapportere hvor mye de tjener og hvor mye de skatter i landene de opererer i. At et slikt regelverk bør innføres er en no-brainer; selvsagt bør selskaper kunne opplyse hvor og hva de betaler i skatt. Dette har vært Changemakers standpunkt lenge, og vi var blant organisasjonene som har bidro til at Norge ble et av de første landene til å innføre LLR i 2014. Derfor er det gledelig at EU nå kan gå i samme retning.

SKATT? NEI, TAKK! Det er for vanlige folk, mener Apple, som ikke skatter en krone for denne  klokka i Norge.
SKATT? NEI, TAKK! Det er for vanlige folk, mener Apple, som ikke skatter en krone for denne klokka i Norge.

RØRER IKKE SINE EGNE. EU-president Herman Van Rompuy. Foto: Michiel Hendryckx (CC/Wikimedia)


RØRER IKKE SINE EGNE. EU-president Herman Van Rompuy. Foto: Michiel Hendryckx (CC/Wikimedia)
RØRER IKKE SINE EGNE. EU-president Herman Van Rompuy. Foto: Michiel Hendryckx (CC/Wikimedia)

Det faktum at flere skatteparadis som befinner seg i Europa – deriblant Irland, Sveits og Luxemburg – ikke er anerkjent, og at man har ikke innført tiltak som motvirker at EU-land kan tilby skattefordeler til selskaper, gir grunn til bekymring. Senest i fjor kom det frem at Luxemburg har benyttet seg av slike skattefordeler. Men at dette kostes under teppet er kanskje ikke så rart, med tanke på at EUs president tidligere var president i nettopp Luxemburg.

De nye forslagene viser at EU er på riktig spor mot å stoppe kapitalflukt, men fortsatt har en vei å gå for å tette alle smutthullene. Forslagene skal nå gjennom EU-systemet, og vi følger spent med. Vi håper at Norge lar seg inspirere av EU til å gjøre sine tiltak enda bedre, ikke minst ved å holde land-for-land rapporteringen åpen.