Changemakers Årssamling 2020

Camilla Rodø – 14.1.2020
27.03.2020 18:00 – 28.03.2020 15:00

Velkommen til 2020 viktigste Changmaker-event! Årssamlingen er Changemakers høyeste organ og alle som er medlemmer har stemmerett og muligheten til å forme organisasjonen og politikken vår.

Kjære Changemaker,

Norge, og verden, har på kort tid blitt ganske annerledes. Vi er utsatt for et virus som ikke er farlig for de fleste av oss, men som kan være fatal for de mest sårbare. I slike unntakstilstander støtter Changemaker de omfattende tiltakene som er i gang satt. Samtidig er dette tiltak som også påvirker vår organisasjon, og som har ført til at vi nå gjennomfører Changemakers første digitale Årssamling. Dette krever kreativitet, forståelse og tålmodighet i alle deler av organisasjonen, og vi takker for at alle bidrar positivt til dette.

AU har besluttet at det bare er de sakene som er absolutt viktigst at vi vedtar nå som skal behandles. De øvrige sakene vil vi ta opp på en ny, og mer tradisjonell årssamling. Datoen for denne er vanskelig å sette før vi vet mer om hvor lenge restriksjonene vil vare. Dere får alle beskjed når vi har landet noe.

Det vil sendes tydelig informasjon om hvordan digital årssamling skal gjennomføres. Vi ber om at alle forbereder seg godt, og har lest seg opp på alle sakene på forhånd. På denne måten kan vi sammen gjennomføre et så godt digitalt årsmøte som vi kan få til.

PRAKTISK INFO:

Det kommer til å bli arrangert digitalt sakspapirverksted og testing av den digitale løsningen for ÅS fredag 27. mars kl. 18.00.

Oppmøte for digital registrering vil vere 9.30 lørdag 28. mars. Dere vil få tilsendt informasjon om hvordan dere logger dere på før årssamlingen starter.

Vi ønsker at alle sitter seg godt til rette på et stille rom, med god tilgang til internett. Det er viktig at dere tester ut lyd på forhånd slik at vi slipper unna tekniske problemer.

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med ÅS-general Håvard på havard@changemaker.no

Endringsforslag til Årssamlingen:

I dette skjemaet kan du sende inn endringsforslag til ÅS. Frist for å sende inn endringsforslag og benke på innstilte plasser er fredag 27. mars kl. 20.00. Frist for benking på åpne plasser er lørdag 28. mars kl. 13.00.

ANNEN PRAKTISK INFO:

Har du allerede kjøpt reise?

Null stress. Om du ikke har mulighet til å få det igjen på egen forsikring, så sender du inn kvittering og utfylt refusjonsskjema som vanlig til post@changemaker.no

Vedrørende hvem som har stemmerett.

Alle som meldte seg på før fristen 1.mars er påmeldt dette digitale møtet. Det er ikke mulig for andre å melde seg på.

Angående personvalg på ledergruppa:

En viktig del av ÅS er jo egentlig å prate med folk, og kanskje spesielt med de som stiller til viktige verv i Changemaker. For å prøve å fortsatt kunne fasilitere for det blir alle kandidatene til nestledervervenes tale sendt ut i videoformat i forkant av møtet. Dette for å tilrettelegge for at alle dere som skal stemme har tid til å prate litt med dem digitalt dersom dere ønsker det! Og husk - det er sjukt lov å sende dem en melding dersom det er noe du lurer på. Mer om dette og valgtalene finner du lenger nede på siden og i sakspapirene om valg.

Valg av ledergruppe

Ettersom Årssamlingen i år blir digital ønsker vi å gjøre valg av ledergruppa så tilgjengelig som mulig. Det skal velges en leder og to nestledere. Det er én kandidat til vervet som leder og fire kandidater til nestledervervene.

Nominasjonskomiteen har innstilt følgende til Arbeidsutvalget for 2020-2021

Leder: Embla Regine Mathisen

Nestledere: Lars Bockman og Matilde Angeltveit

Her kan du se nominasjonskomiteens begrunnelse:

Det er kommet inn to benkeforslag innen fristen:

Markus Frislid benker på plassen til Lars Bockman

Marte Hansen Haugan benker på plassen til Matilde Angeltveit

Nå er det opp til Årssamlingen å velge de kandidatene de ønsker at skal lede Changemaker det neste året. Bli bedre kjent med kandidatene gjennom deres valgtaler under.

Ledervalg

Valgtale fra Embla Regine Mathisen

Nestledervalg

Det første valget står mellom Lars Bockman og Markus Frislid

Valgtale fra Lars Bockman

Valgtale fra Markus Frislid

Det andre valget står mellom Matilde Angeltveit og Marte Hansen Haugan:

Valgtale fra Matilde Angeltveit

Valgtale fra Marte Hansen Haugan