Changemakers Vinter-Kickoff

Åsne Hanto – 3.12.2018
Torsdag 10.01.2019 fra 15:00

Spark det nye Changemaker-året i gang på vårt Vinter-Kickoff!

Nå har du muligheten til å gjøre deg klar til nesten av Changemaker-året.

Arrangementet er todelt. Første bolk er for sentralstyret og ledere i politisk utvalg. De møtes torsdag 10. klokka 15.00


Avreise til Skogstad leirsted fra Oslo klokka 17.00. Da blir lokalgruppeledere, medlemmer i politiske utvalg, magasin-redaksjonen, nominasjons- og kontroll-komiteen med. Buss tilbake til Oslo søndag 13. januar, 16.00