Kake, ballonger og rettferdighet

Redaksjonen – 4.6.2015
llr-krf-sv

Etter en lang innspurt, der Stortinget først sa nei, stemte alle partiene fire dager senere ja til å styrke regelverket som kan bidra til å stoppe milliarder av kroner årlig som forsvinner ut av fattige land gjennom ulovlig kapitalflukt.

I januar 2014, etter tidenes kampanjearbeid av blant annet Changemaker og Kirkens Nødhjelp, innførte norske myndigheter land-for-land-rapportering for selskaper som driver med utvinning av naturressurser som mineraler, olje, gass og skog. Selskapene ble pålagt å informere om hvor mye de tjener og hvor mye skatt de betaler i land de har produktiv virksomhet.

Ved hjelp av denne informasjonen kan myndighetene avdekke om selskaper betaler for lite skatt i et land. Flere multinasjonale selskap benytter seg av smutthull i lovverket for å flytte penger mellom datterselskaper inn og ut av skatteparadis, hvor de betaler betydelig mindre skatt enn i landene hvor de egentlig har tjent pengene. Land-for-land-rapportering var derfor et kjempesteg mot et regelverk som hindrer ulovlig kapitalflukt.

Takket være Changemaker

Dessverre var ikke land-for-land-rapporteringen fra 2014 så omfattende som Changemaker ønsket. Selskaper slapp fortsatt å rapportere tall fra datterselskap og for land med støttefunksjoner. I praksis betydde dette at selskap som benytter seg av tredjepart-land for å gjemme bort overskudd, for eksempel et skatteparadis, slipper å rapportere om dette.

Derfor ba Stortinget 19. juni, etter initiativ fra blant annet Ap og SV, regjeringen om å gjennomgå og utvide land-for-land-rapporteringen for å sikre at relevant informasjon om datterselskap og støttefunksjoner i tredjeparts-land rapporteres.

Changemaker var blant organisasjonene som feiret med kake, ballonger og sprudlevann sammen med en stolt finanskomité utenfor Stortinget. Hanne Sofie Lindahl, Changemakers leder, roste også Stortinget: «Det er helt rått at et samlet Storting har gått sammen for å styrke land-for-land-rapporteringsloven.»

Ikke helt i mål

Selv om en strengere land-for-land rapportering er et viktig steg mot en mer rettferdig verden, er vi ikke helt i mål. Regelverket gjelder fortsatt kun utvinningsindustri. Men det finnes håp. Europaparlamentet gikk i vår inn for en land-for-land-rapportering for EU-land som skal gjelde for alle sektorer, i tillegg til rapportering fra skatteparadis. Forhåpentligvis kan EUs forslag føre til at Norge forbedrer rapporteringen ytterligere og tar et skikkelig oppgjør med ulovlig kapitalflukt en gang for alle.

Pengene som ellers ville forsvunnet fra fattige land kan isteden brukes på velferdstjenester som helse og utdanning. Vi feirer delseieren for land-for-land-rapporteringen og gleder oss til å se forslaget som ventes tidlig neste år.

llr-krf-sv


Kjell Ingolf Ropstad og Hans Olav Syversen (KrF), og Heikki Holmås (SV)

Fakta: Land-for-land-rapportering

  • Land-for-land-rapportering vil si at selskaper må rapportere bestemte finansiell opplysninger i for hvert av de landende selskapet opererer i.
  • Multinasjonalt selskap er et selskap med virksomhet i flere land.
  • Ulovlig kapitalflukt er å ikke betale, eller betale for lite skatt. Dette skjer vanligvis ved at selskaper oppgir feil opplysninger til skattemyndighetene, bruker skatteparadiser med kunstig lav skatt, utøver finansielt hemmelighold og bruker metoder som ulovlig internprising. I følge Christian Aid forsvinner rundt 160 milliarder dollar årlig fra utviklingsland som følge av ulovlig kapitalflukt via skatteparadis. Det er langt mer enn det som gis i bistand.
  • Skatteparadis er sted med høy grad av finansiell hemmelighet, lav skatt og ofte uten krav om reel virksomhet for selskapet. Dette gjør det mulig for selskaper og enkeltpersoner å gjemme bort overskudd de egentlig skulle skattet for i andre land.