Jakten på ærligheten gir resultater!

Redaksjonen – 14.5.2014

Kravet i Jakten på ærligheten som handler om register for egentlig eierskap har blitt hørt. Nå vil regjeringen gjøre informasjon om eierskap i bedrifter offentlig lettere tilgjengelig. - Et kjempeskritt i riktig retning, men vi er ikke helt i mål enda, sier Guro Klausen.

I dag la regjeringen fram sitt reviderte nasjonalbudsjett. Der foreslår de et register som skal synliggjøre hvem som eier aksjene i norske selskaper. Under Jakten på ærligheten-kampanjen som Changemaker hadde i høst var ett av kravene at Norge skal innføre et register for egentlig eierskap. Det er rett og slett en liten seier.

– Vi starta på kampanjen for under et år siden og har fått delvis gjennomslag for to av tre krav allerede, sier en veldig entusiastisk Guro Klausen, leder i Politisk utvalg for gjeld og kapitalflukt i Changemaker.

Klart vi kan forandre skattesnuskmulighetene

Den 01.01.2014 fikk Norge Land-for-land-rapportering som var det første kravet i kampanjen. Nå vil altså regjeringen gjøre informasjon om eierskap i bedrifter offentlig lettere tilgjengelig i et register. Slik det er nå må man gå til hvert enkelt selskap og be om å få se i aksjeeierboka, men det gir i praksis selskaper som ikke har rent ml i posen et varsku om at noen følger med.

Dette er ikke et nytt register for egentlig eierskap, for det er fortsatt mulig å gjemme seg bak mange ledd med eierskap i kompliserte selskapsstrukturer, men det er et veldig viktig skritt på veien. Det viser at vi kan skape forandring og gir oss et godt utgangspunkt for å kjempe videre mot skatteunndragelse.

Sterkt sivilsamfunn

– Det første forslaget til land-for-land-rapportering var heller ikke perfekt, men vi klarte å presse politikerne til å gjøre det mye bedre. Vi skal fortsette å kjempe for at land-for-land-rapporteringen blir bedre og at eierskapsregisteret også skal romme de egentlige eierne. Den kampen skal vi vinne! sier Guro.

Denne seieren illustrerer hvor viktig informasjonsstøtten fra Norad er. Uten den hadde vi ikke hatt midler til Jakten på ærligheten-kampanjen, men som Changemaker skrev sist uke er nå denne støtten truet. Les mer om det her og følg #debattstruping på twitter.