Verdens handelsorganisasjon

I WTO reguleres store deler av verdenshandelen. I dag ser vi at det er den økonomisk sterkeste parten som får gjennomslag for sine saker i WTO, og fattige land får mindre mulighet til å påvirke det internasjonale systemet på en måte som kan være fordelaktige for dem.

Changemaker mener det er viktig at det internasjonale handelssystemet er rettferdig og tar hensyn til lands ulike økonomi og utvikling.

Artikkelen oppdateres. Les artiklene innen kategorien imens.

Artikler

12Neste