Oljefondet

Norge utøver stor makt gjennom oljefondet. Det er viktig at at dette opererer på en etisk måte.

Oljefondet (offisielt Statens Pensjonsfond Utland) er verdens største statseide investeringsfond og utgjør over ti tusen milliarder kroner. Pengene kommer fra den norske statens oljeinntekter samt avkastningen fra investeringene oljefondet gjør. Norges Bank forvalter fondet. Gjennom å kontrollere så mye penger har oljefondet stor økonomisk makt i verden. For at oljefondet skal bruke denne makten på en rettferdig måte, har man nedsatt et etikkråd og vedtatt etiske retningslinjer for fondet. Etikkrådets oppgave er å vurdere om selskaper det skal investeres i opererer i samsvar med oljefondets etiske retningslinjer. Dersom etikkrådet vurderer at et selskap ikke er i tråd med retningslinjene, kan de anbefale Norges Bank å trekke seg helt ut av selskapet, eller sette det under observasjon. Norges Bank har vetorett på disse anbefalingene. Siden Norges Bank har som mål å maksimere profitt fra fondet, og samtidig sitter med vetorett om utelukkelse, er det en fare for at hensyn til avkastning går foran etiske hensyn.

  • Profitt ikke skal veie tyngre enn de etiske forpliktelsene til oljefondet.
  • Etikkrådet må kunne gjøre uavhengige vurderinger av de etiske forpliktelsene for å unngå potensielle interessekonflikter
  • Det er viktig at Norges Bank har en åpen og effektiv prosess i vurderingen av uttrekk av selskaper. Derfor må det bevilges økte ressurser til det etiske arbeidet i Oljefondet.
  • Det er viktig å sikre tilstrekkelig åpenhet rundt bankens rapporteringsmekanismer for ansvarlig forvaltningsvirksomhet.

Var det noen ord du synes var vanskelige å forstå i denne artikkelen? Sjekk ut Changemakers WTOrdliste for handelsbegreper her.