Åpenhetsloven: En menneskerettighetslov for næringslivet

Ifølge Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) er det i dag om lag 25 millioner mennesker som blir utsatt for tvangsarbeid. Changemaker er en av flere sivilsamfunnsorganisasjoner som i flere år har jobbet for å få på plass en lov som forplikter næringslivsaktører til å ta større menneskerettighetsansvar.


For å sikre at varene og tjenestene vi kjøper her i Norge er produsert i tråd med menneskerettighetene, må alt næringsliv være etisk. Derfor er en menneskerettighetslov for næringslivet nødvendig. I 2020 hadde vi kampanjen #hvisingensjekka. 1. juli 2022 trår den nye norske åpenhetsloven i kraft.

Derfor er åpenhetsloven viktig


For å sikre at varene og tjenestene vi kjøper her i Norge er produsert i tråd med menneskerettighetene, må alt næringsliv være etisk. Derfor er en menneskerettighetslov for næringslivet nødvendig. I 2020 hadde vi kampanjen #hvisingensjekka. 1. juli 2022 trår den nye norske åpenhetsloven i kraft.Grove menneskerettighetsbrudd blir begått i produksjonen av varer og tjenester vi kjøper og bruker her i Norge. Dette er urettferdig, da det går hardt utover mennesker i lav-og mellominntektsland. Globalt tjener næringslivet 500 milliarder kroner årlig på tvangsarbeid. Dette er en følge av svakt regelverk preget av frivillig initiativ og hemmelighold.

Når det ikke finnes et tydelig og strengt regelverk er det bedriftene som vil produsere etisk som taper. De må konkurrere med bedrifter som ikke tar ansvar for etikk og menneskerettigheter i sine leverandørkjeder.

Alt næringsliv må bli etisk næringsliv, derfor er det nødvendig med en menneskerettighetslov for næringslivet som plikter alle bedrifter å utføre aktsomhetsvurderinger i sine leverandørkjeder. På denne måten kan vi komme nærmere en verden hvor menneskerettighetene innfris for alle.

Gjennomslag!

Den gode nyheten er at den norske åpenhetsloven ble vedtatt 18. juni 2021. Det er nå besluttet at åpenhetsloven trer i kraft den 1. juli 2022. Dette innebærer en rekke nye plikter for de virksomhetene som er berørt av loven. Loven slår fast at norske bedrifter som selger varer og tjenester har et ansvar for å forsikre seg om at arbeidsforholdene hos leverandørene ikke bryter menneskerettighetene. Den gir også norske forbrukere og frivillige organisasjoner rett til å få vite hvilke vurderinger og tiltak norske bedrifter gjør på området.

For at loven skal virke vil det bli nødvendig med omstillinger i mange bedrifter. Forbrukertilsynet får nå ansvaret for å følge opp og rettlede bedrifter som nå møter nye krav. Selv om det er mangler ved åpenhetsloven, er dette en av de beste som finnes i verden, og vil kunne sette standarden for menneskerettighetslover rundt omkring i verden. Mye av jobben nå er å følge opp at åpenhetsloven blir iverksatt riktig!

Hør Marte, Cecilie og Einar fortelle om hvorfor en menneskrettighetslov for næringslivet er så viktig:

Marte

Er sykepleierstudent og aktivist i Changemaker. Her har hun vært aktiv i tre år. Først som lokallagsleder i Kristiansund og nå som medlem i sentralstyret. Marte brenner for en mer rettferdig verden, og vet at å engasjere seg kan være med på å gjøre en forskjell. For Marte vil en menneskerettighetslov for næringslivet bety at det blir lettere å velge etisk produserte varer.

Cecilie

Cecilie er en gründer som lenge har engasjert seg for likestilling. I 2016 startet hun Better Living Project hvor hun nå er CEO. Her jobber de for å sikre arbeid og stabil inntekt for kvinner i India gjennom produksjon og salg av etiske tekstiler til norske bedrifter. For Cecilie vil en menneskerettighetslov for næringslivet bety at alle bedrifter må produsere etisk, som gir like konkurransevilkår.

Einar

Grunnlegger og daglig leder på Fuglen Coffee Roasters. Med sitt brennende engasjement for åpenhet i verdikjeder har Fuglen blitt en bedrift med bærekraft som kjernen i sin drift. Her er fokuset på å ha en gjennomsiktig, demokratisk og solidarisk verdikjede viktig. For Einar vil en menneskerettighetslov for næringslivet bety at alle bedrifter har gjennomsiktige og solidariske verdikjeder.

Kampanjemateriale til nedlasting:

Bli med oss i arbeidet for et mer ansvarlig næringsliv:

Hvem er Changemaker?

Changemaker arbeider for å fjerne de grunnleggende årsakene til global urettferdighet. Det inkluderer internasjonal handel, hvor grunnleggende skjevheter i systemet er med på å hindre utvikling. Vi vil bevisstgjøre ungdom til handling ved å gi dem handlingsalternativ i kampen for en rettferdig verden.