Vi krever en menneskerettighetslov for næringslivet!

Norsk næringsliv tjener på menneskerettighetsbrudd verden over. Dette går aller hardest utover utsatte mennesker i lav- og mellominntektsland. Myndighetene har til nå gjort lite for å forhindre dette, og har i stedet skjøvet ansvaret over på forbrukerne. Det er urettferdig!

Changemaker krever at Norge vedtar en menneskerettighetslov for næringslivet. Denne må inkludere strenge sanksjoner for selskaper som bryter loven.

Ja til etisk næringsliv!

Norske bedrifter kan i dag medvirke til grove menneskerettighetsbrudd og samtidig vite at de kommer unna med det. Dette fordi norske politikere ennå ikke har vedtatt en lov som ansvarliggjør og straffer selskaper for uetisk handel og produksjon i andre deler av verden. Så lenge ingen sjekker at reglene blir fulgt, blir de heller ikke det.

Derfor krever Changemaker at Norge vedtar en menneskerettighetslov for næringslivet. Denne må inkludere strenge sanksjoner for selskaper som bryter loven.

Den gode nyheten er at vi allerede har kommet et godt stykke på vei. Faktisk har vi aldri vært nærmere. Et lovforslag ligger allerede på bordet, men vi trenger deg med i kampen for å få loven styrket og vedtatt!

Bli med oss og krev et mer ansvarlig næringsliv! #hvisingensjekka

Hvordan bidra i kampanjen?

Bli medlem: Changemaker jobber aktivt for at Norge skal vedta en rettferdig menneskerettighetslov for næringslivet. Ved å bli medlem i Changemaker støtter du kampen for et mer ansvarlig norsk næringsliv. Jo flere vi er, desto større er sjansen for gjennomslag.

Støtt vårt arbeid: Du kan også støtte Changemakers arbeid for et mer ansvarlig næringsliv ved å donere et fast beløp i måneden eller gi et engangsbeløp.

Bruk sosiale medier: Changemaker vil i kampanjeperioden dele masse innhold på sosiale medier. Hjelp oss å spre budskapet, eller lag ditt eget innhold og del med kampanje-hashtagen #hvisingensjekka. Nederst på denne siden finner du nedlastbare kampanjebilder til Instagram og Facebook som du kan dele i dine egne kanaler.

Oppdater din Facebook-profil: Hjelp oss å spre synlighet for kampanjen ved å oppdatere ditt profilbilde på Facebook med kampanjens egen ramme. Du finner den ved å søke på #hvisingensjekka eller Changemaker Norge. Du kan også oppdatere ditt forsidebilde med en av kampanjens Facebook-bannere (kan lastes ned nederst på denne siden).

Skriv et leserinnlegg: Vi ønsker å mobilisere personer og bedrifter fra hele Norge i kampen for å innføre en rettferdig menneskerettighetslov for næringslivet. Da er det viktig med synlighet i lokale medier. Nederst på siden finner du en mal som kan være til hjelp for å skrive leserinnlegg til din lokalavis.

Derfor trenger vi en menneskerettighetslov

I dag er det tilnærmet valgfritt for norske bedrifter å følge menneskerettighetene i utlandet. Enkelte, uansvarlige selskaper tjener også gode penger på å bryte dem. Dette er dypt urettferdig, og går aller hardest utover utsatte mennesker i lav- og mellominntektsland.

Visste du at det i dag finnes ca. 25 millioner mennesker i tvungen arbeid, og at en fjerdedel av disse er barn?


Tekstilarbeidere i land som Kambodsja og Bangladesh jobber i dag for luselønn i utrygge fabrikker for at vi skal få billige klær. I Kongo jobber barn i livsfarlige koboltgruver for at vi skal få batterier til mobiltelefonene våre, mens papirløse migranter i Sør-Italia utnyttes til innhøsting av tomater som ender opp i norske butikkhyller.

Visste du at næringslivet hvert år tjener ca. 500 milliarder kroner på tvungen arbeid?

Når verken staten eller bedriftene tar ansvar, blir menneskerettighetene lagt i forbrukernes hender. Innenfor dagens system er det opp til oss som handler i butikken å finne ut av om tingene vi kjøper er etisk og bærekraftig produsert. For en vanlig forbruker er dette svært vanskelig å finne ut av. Det er heller ikke der ansvaret skal ligge!
#hvisingensjekka

På samme måte som at noen alltid vil jukse på eksamen hvis ingen sjekker, vil noen bedrifter alltid bryte reglene dersom de ikke straffes for det. Så lenge ingen sjekker hva norske selskaper foretar seg i andre deler av verden, vil menneskerettighetsbrudd og miljøødeleggelser fortsette å forekomme.

Det vi trenger er en rettferdig lov som straffer menneskerettighetsbrudd, og belønner bedrifter som tar ansvar. Det skal ikke være lønnsomt å bryte menneskerettighetene!

Den gode nyheten er at vi allerede har kommet et godt stykke på vei. I november 2019 la Etikkinformasjonsutvalget fram et forslag til en lov som vil pålegge norske bedrifter å utføre såkalte menneskerettslige aktsomhetsvurderinger. Dette betyr at de må kartlegge hvor i sine leverandørkjeder de risikerer å bidra til menneskerettighetsbrudd, og deretter arbeide for å minimere denne risikoen. Hvis denne loven vedtas (og ideelt sett styrkes) vil vi forbedre livene til millioner av mennesker. En slik lov vil også gjøre det mye enklere for norske forbrukere å handle etisk.

Dette er en mulighet politikerne må gripe!

Kampanjemateriale til nedlasting:

Bli med oss i arbeidet for et mer ansvarlig næringsliv: