Handel i en verden i forandring

Politisk utvalg for internasjonal handel –24.10.2019

Matilde og Amanda representerte Changemaker og norsk sivilsamfunn på WTO Public Forum i Geneve.

På WTO Public Forum møttes noen av verdens viktigste ledere for å diskutere hvordan vi kan bruke handelssystemet for å løse utfordringene verden møter i dag.

WTO Public Forum er en årlig konferanse arrangert i WTOs hovedkvarter i Genéve, hvor representanter fra stater, næringslivet og sivilsamfunnet møtes for å diskutere handelspolitikk. Matilde og Amanda fra Handelsutvalget var så heldige og fikk representere Changemaker på forumet i år. Årets konferanse het “Trading Forward: Adapting to a Changing World”, og det ble lagt spesielt vekt på handel av tjenester. I tillegg var bærekraft, utvikling og “generasjon z” gjennomgående temaer.

Programmet var fullspekket av workshops, seminarer og paneldebatter med deltakerer fra hele verden, noe som ga et interessant og mer nyansert bilde av handelspolitikken. Til tross for at det dessverre ikke ble diskutert noe om en menneskerettighetslov for næringslivet var det en lærerik opplevelse for oss begge og vi fikk et godt innblikk i hva som står på dagsorden i handels-verden og hvilke aktører som er involvert.

Selvom Changemaker ikke er del av Handelskampanjen, står vi ganske nær nettverket politisk, og på Public Forum ble vi også kjent med Handelskampanjens internasjonale nettverk som heter Our World Is Not for Sale (OWINS). Dette nettverket hadde en imponerende strategi for taktisk påvirkningsarbeid under konferansen, og arrangerte også egne panelsamtaler under konferansen. Det vi kanskje savnet på konferansen, var mer balanserte panelsamtaler der de uenige partene møttes, dette skjedde ikke så vidt vi fikk med oss, og er problematisk da to vidt forskjellige ideologiske standpunkt fremmes uten å noen gang konfronteres direkte med hverandre.

Tjenester var det gjennomgående fokuset på årets Public Forum, og årets WTO handelsrapport ble lansert, som tar for seg at tjenester er en stadig voksende del av internasjonal handel - nemlig såkalt “servicification”. Derfor kan tjenester også være en naturlig del av bærekraftig handel ettersom det ikke krever naturressurser og klimaskadelig frakt på samme måte som andre handelsvarer. Samtidig kan det være vanskeligere å regulere potensielle menneskerettighetsbrudd innenfor tjenestesektoren, og dette er problematisk. Spesielt kan dette føre til utnyttelse av mennesker som bor i mindre beskyttende stater i utviklingsland.

Bærekraftig utvikling var et av temaene som stadig gikk igjen under forumet, men vi var overrasket over hvor ukritisk begrepet ble brukt og hvor lite konkrete løsninger aktørene la frem. Vi oppfattet at “bærekraft” ble brukt mer som en markedsføringsstrategi, heller enn et nødvendig tiltak for å hindre katastrofale klimaendringer. Likevel var “A Global Green New Deal” et forslag som ble trukket frem som et ønsket fokusområde for flere av WTO landene fremover. Denne avtalen er inspirert av USAs forslag til en nasjonal “Green New Deal”, som skal adressere klimaendringer og økonomisk ulikhet, og som som flere aktører ønsket å implementere på internasjonalt nivå. Så det fantes noen tegn til initiativ også, heldigvis.

Videre var et av temaene “the next generation, what do Millennials & Gen Z want to see from global trade”. Derfor hadde også en del av programmet temaer som var knyttet opp mot unges inkludering og synspunkter. Vi var likevel ikke imponert over WTOs innsats i å inkludere, appellere til eller lytte til unge stemmer. Forhåpentligvis kan dette bli bedre i årene fremover og vi håper flere unge får muligheten til å både delta og ta del i arrangeringen av forumet i fremtiden.

Alt i alt var deltakelsen på WTO Public Forum veldig spennende og vi håper på en mer rettferdig, inkluderende og klima-fokusert handelspolitikk i fremtiden!