Første steg på ferden til Grønnpolen

Redaksjonen – 24.6.2015

På SommerSNU på Halsnøy lanserte Changemaker sin nye hovedkampanje, "Ekspedisjon Grønnpolen", som vil ha med hele Norge med seg inn i en bærekraftig framtid.

Vi står overfor den viktigste ekspedisjonen i historien, men Norge har pakket for en søndagstur.

Derfor inviterer Changemaker nordmenn til å finne polfarergenet i seg, og bli med på Ekspedisjon Grønnpolen. Kampanjen tar tak i Norges dobbeltmoral i klimapolitikken og utfordrer norske politikere til å ta skikkelig tak der det gjelder.

Pakkelisten vår er enkel: Vi trenger av det som hjelper oss å omstille oss, og mindre av det som hindrer oss.

Krav 1: Fjerne støtteordninger som gjør petroleumsnæringa kunstig stor

De som blir rammet aller hardest av klimaendringene er mennesker i fattige land. Har man lite fra før, blir man ekstra sårbar når klimaet endrer seg. Det gjør klimaendringene til et urettferdighetsproblem, siden det er de rike landene som står for de største utslippene.

Derfor mener Changemaker at Norge må ta tak i Norges største bidrag til klimaendringene, oljen. Å endre konkurransevilkårene til å være fordelaktige for fremtidens næringer, heller enn fossilindustrien. Det vil være et av de viktigste grepene Norge kan ta.

Krav 2: Investere i fremtidens grønne næringer i Norge og i utlandet

Ikke bare må vi finne ut hva vil legger igjen, vi må også planlegge hva som skal være med, når vi legger ut på ekspedisjon. Norske myndigheter er derfor nødt til å legge til rette for en fornybar fremtidsnæring i Norge. Oljeindustrien vokste seg stor på grunn av en aktiv statlig politikk. Nå trenger vi det samme for fornybarnæringen. Vi må trekke på alle gode krefter og støtte opp om fremtidens gründere.

Derfor ber vi blant annet om et statlig fornybarselskap, og 1 mrd kroner til miljøteknologi.

Les mer om kampanjen på grønnpolen.no, meld deg på ekspedisjonen på Facebook, og bruk #grønnpolen på instagram/twitter.

Det er klart vi kan ta Norge til Grønnpolen!

ekspedisjonsemblem