Felles mobilisering for klimaet i ny kampanje

Åsne Hanto – 23.4.2018

KFUK-KFUM Global, Kirkens Nødhjelp og Changemaker forener krefter i ny kampanje om klimaet. Bli med og sørg for en ansvarspåskrivelse i Norsk klimapolitikk!

For at verden skal klare å stoppe klimakrisen haster det å kutte utslipp. Dersom alle land skulle hatt samme ambisjon som Norges klimamål ville vi havnet på 3 °C oppvarming. Det betyr katastrofe for kloden, artene og økosystemene. Alle må kutte mer, også Norge. Mange rike land er allerede godt i gang med å redusere sine utslipp. Sverige har kuttet sine utslipp med 26 prosent siden 1990. Norge ligger derimot langt bak, og har økt våre utslipp med tre prosent i den samme tidsperioden. Fram til nå har norske regjeringers klimapolitikk vært basert på å betale andre land for at de skal kutte i sine utslipp, sånn at Norge slipper å kutte på hjemmebane. Dette er urettferdig, og det vil heller ikke være nok i lengden, mener organisasjonene i kampanjen.

Den nye kampanjen til KFUK-KFUM Global, Changemaker og Kirkens Nødhjelp krever at Norge tar sin del av ansvaret og kutter sine utslipp. I tillegg krever kampanjen at Norge bidrar med penger til fattige land slik at de også kan kutte sine utslipp og tilpasse seg et endret klima.

Det er verdens fattige land som rammes hardest av klimaendringene. Det siste året har vært fylt av klimarelaterte katastrofer. Orkaner har rammet Karibia, 40 millioner mennesker ble rammet av flom i Sørøst-Asia. Den vedvarende tørken i Øst- og Nord-Afrika har gjort 20 millioner mennesker avhengig av nødhjelp. Matmangelen der har blitt omtalt som den verste humanitære katastrofen i FNs historie. Til tross for det økende behovet har norsk klimabistand blitt kraftig kuttet de siste årene.

Kampanjesiden ønsker å samle underskrifter for å vise engasjement for klimatiltak i Norge. Kampanjen ønsker å vise at det norske folk ønsker at politikerne tar klimaansvar - og tar de grepene som må til for en sikker klimaframtid. Se filmene og skriv under på nettsiden!