Fant diamant i Sør-Afrika - nå flykter de fra skattemyndighetene

Politisk utvalg for gjeld og kapitalflukt – 28.1.2014

Foto: Judy van der Velden (CC)

Sør-Afrika risikerer å sitte igjen med urettferdig lite av skattepengene de har krav på etter at et det skatteparadisregistrerte selskapet Petra Diamonds fant en svært sjelden og dyrebar diamant i landet.

ør-Afrika risikerer å sitte igjen med urettferdig lite av skattepengene de har krav på etter at et det skatteparadisregistrerte selskapet Petra Diamonds fant en svært sjelden og dyrebar diamant i landet. Skatteunndragelse er en grunnleggende årsak til fattigdom og urettferdighet i verden og fattige land taper hvert år tusenvis av milliarder på grunn av selskapers skattetriksing. Changemaker ønsker mer åpenhet om selskapers skattebetaling.

Leder Ingrid Aas Borge er redd for at Sør-Afrika blir snytt for skattepenger.

Diamant til besvær

NRK meldte forrige uke at en eksepsjonell blå diamant funnet i Sør-Afrika kan være verdt over 300 millioner kroner. Man kunne lese at selskapet Petra Diamonds som eier gruven i Sør-Afrika var henrykte over funnet og sitrer i spenning over hvilket potensial steinen kan ha. Med andre ord lurer de fryktelig på hvor mye penger de kan tjene på denne sjeldne diamanten.Ifølge Petra Diamonds hjemmesider driver selskapet med produksjon i Sør-Afrika og Botswana, men er selv registrert på Bermuda. Sekretariatet har i tillegg adresse på Jersey.

– Begge stedene selskapet er registrert skårer høyt på den finansielle hemmelighetshold-indeksen, og klassifiseres som skatteparadiser fordi de tilbyr utenlandske selskaper strengt hemmelighold og lav eller ingen skatt. Dette fører til at fattige land går glipp av sine rettmessige skattepenger, sier leder i Changemaker, Ingrid Aas Borge.

SV vil ha mer åpenhet

Samtidig som en unik diamant er funnet i Sør-Afrika, skrev Nationen en uke i forveien (17.01) at SV ønsker omkamp om ny åpenhetslov i Norge. I lys av Yara-korrupsjonssaken ønsker SVs finanspolitiske talsmann Snorre Valen at norske selskaper med forbindelser til skatteparadiser må rapportere om sin virksomhet i alle land hvor de opererer, også de landene hvor selskapene har datterselskaper eller støttefunksjoner. Disse er ofte lokalisert i skatteparadis og er en ressurs for selskaper som driver med/muliggjør korrupsjon og/eller skatteunndragelse.

Yara-saken illustrerer hvordan bruken av datterselskaper i skatteparadis kan brukes til korrupsjon.

– Naturressurser eies av suverene stater, og selskaper er pålagt å betale skatt for ressursene de henter ut. Petra Diamonds tilhørighet til Bermuda og Jersey, som begge tilbyr strengt finansielt hemmelighold, får oss til å lure på om Sør-Afrika kommer til å få sin rettmessige andel av salget, sier Borge.

Barrick Gold: Verdens største produsent av gull og har en vanvittig komplisert selskapsstruktur og datterselskaper i skatteparadis. Ved å flytte penger mellom disse kan de unndra skatt fra landene de henter ressurser i.
Barrick Gold: Verdens største produsent av gull og har en vanvittig komplisert selskapsstruktur og datterselskaper i skatteparadis. Land-for-land-rapportering kan hjelpe oss å finne ut om selskaper som Barrick Gold snyter på skatten i fattige land.

50 % av verdenshandelen

Det er et faktum at 50% av verdens handel i dag går gjennom datterselskaper i skatteparadis. Da disse ofte er mindre øystater eller områder med liten betydning for produksjon eller distribusjon av varer og tjenester, er det lite sannsynlig at den fysiske handelsruten går gjennom skatteparadisene. Det er imidlertid den finansielle ruten til 50% av verdens handel som går gjennom skatteparadisene.

– Den norske åpenhetsloven er et forsøk på å synliggjøre ulovlig korrupsjon og skatteunndragelse, men slik loven står i dag trenger ikke norske selskaper rapportere om sin virksomhet i land hvor de ikke driver med fysisk utvinning, forteller Ingrid Aas Borge.

  • Følg pengesporet gjennom datterselskaper i skatteparadis i vår nye app: Money Trail

Hva sitter Sør-Afrika igjen med?

I Sør-Afrika lurer altså Petra Diamonds på hvilket potensial denne sjeldne diamanten egentlig har. Svaret er trolig stort for selskapets del. Hvor stor del av potten som går til den sør-afrikanske befolkningen er derimot mer usikkert.

– Naturressurser eies av suverene stater, og selskaper er pålagt å betale skatt for ressursene de henter ut. Petra Diamonds tilhørighet til Bermuda og Jersey, som begge tilbyr strengt finansielt hemmelighold, får oss til å lure på om Sør-Afrika kommer til å få sin rettmessige andel av salget, sier Aas Borge.

Skikkelig gammeldags

Dagens internasjonale skattesystem ble konstruert for mer enn 100 år siden, og tar ikke nok hensyn til økende internasjonale forbindelser, handel og investeringer. Åpenhetsloven i Norge er et forsøk på å tette noen av hullene i dette systemet som åpner for utbredt ulovlig unndragelse av skatt. Mer enn 10 ganger så mye penger som blir gitt til fattige land i bistand, forsvinner ut igjen gjennom ulovlig skatteunndragelse.

For å unngå flere Yara-skandaler, og for å sikre at beflokningen i ressursrike land får sin andel gjennom skattebetalinger, er det viktig å få på plass gode systemer som sikrer at selskaper betaler den skatten de skal. SVs oppfordring til å styrke norges åpenhetslov er derfor et viktig skritt på veien.