Utlysning: reis på turné for Changemaker!

Åsne Hanto – 13.2.2018

Vi ser etter to personer som kan reise ut på aktivitetsturnè i august/september for å øke Changemakeraktiviteten rundt om i landet! Personene honoreres med 8.000 kr hver.

Vi har nå tilsatt en av to personer, og ser etter person nummer to - kanskje det er deg?

FRIST: 20. juni

Selv om Changemakers hovedkontor ligger i Oslo, har vi lokallag over hele landet. Det er med aktivitet i lokallagene vi virkelig klarer å få til politisk endring og derfor ønsker vi å inspirere til økt aktivitet utenfor Oslo. Det skal vi gjøre med en turné som setter fokus på aktivitet lokalt og som sammen med Changemakers lokalgrupper og andre ungdom skaper aktiviteter ulike steder i Norge.

Målet med prosjektet:

Generere større aktivitet i lokallag, eller å opprette lokallag på steder hvor vi har en eller flere engasjerte personer som ønsker å opprette en gruppe, samt spre informasjon om fordelene ved å gå sammen om å oppnå et mål.

Hovedaktiviteten vi ønsker oss er i hovedsak stands og informasjonsmøter med fokus på fordelene ved å gå sammen om å oppnå et mål og mulighetene for lokale påvirkningskanaler.

Hoveddelen av reisevirksomheten vil foregå i august og september 2018. Den som innehar engasjementer er også ansvarlig utarbeiding av materiell i forkant av turneen og for rapportering og evaluering av prosjektet.

Vi ser etter deg som:

 • er engasjert og kan inspirere andre til å bli aktive i organisasjonen
 • er organisert: du må selv kunne planlegge reiserute og organisere informasjonsmøter på en ryddig måte
 • har erfaring fra Changemaker eller annet organisasjonsarbeid som gir deg forståelse for arbeid i lokallag

Dette får du:

 • attest fra Changemaker, en unik engasjementsjobb og kontakt med nye mennesker
 • kunnskap om organisasjonsbygging og politisk arbeid fra en rutinert ungdomsorganisasjon

Tidslinje for prosjektet

Engasjementsperiode: August-september 2018, noe tid til utforming av materiell og rapportering må beregnes i forkant og etterkant av perioden.

Mai 2018:
 • Turnégruppen velges
1. august til 15.august. 2018:
 • Turnégruppen utformer skoleringsmateriell i form av Powerpoint-presentasjoner og dokumenter som forklarer hvordan man planlegger, gjennomfører og følger opp stand og informasjonsmøter. Materiellet skal ha fokus på hvordan skape et åpent og inkluderende miljø.
 • Materiellet skal også benyttes som grunnlag for et seminar i forbindelse med et sentralt arrangement rettet mot lokalgruppene, enten på ledertreningshelg (august/september) eller på landsstyremøte (september/oktober). Dette for å skape større eierskap til turneen og dra ekstra nytte av materialet.
 • Personene oppretter kontakt med aktuelle steder kartlagt av kontoret, og avtaler endelig besøk.
15. august til 31. oktober 2018:
 • Personene reiser på aktivitetsturneen. Stands og informasjonsmøter gjennomføres på minst 6 ulike steder i Norge.
November 2018:
Evaluering av turneen, og overlevering av rapport og oppfølgingspunkter til Changemakers faddere ved sentralstyret.

Interessert?

 • Send søknad og CV til bjornkristian@changemaker.no
 • Søknadsfrist: 20. juni
 • Ved spørsmål: Kontakt Ingrid Holmedahl på ingrid@changemaker.no