​Embla Regine Mathisen får fornyet tillit som leder i Changemaker

Changemaker Norge – 28.4.2019

NYVALGT OG GJENVALGT: Embla Regine Mathisen, Markus Frislid og Johanne Moen Jensen ble i helgen valgt som leder og nye nestledere.

Ble gjenvalgt på Changemakers Årssamling i helgen.

Mathisen får med dette sin andre periode som leder for Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon. Med seg får hun de nyvalgte nestlederne, Markus Frislid (21) og Johanne Moen Jensen (23).

- Dette året har vi virkelig sett hvor viktig det er at ungdommer engasjerer seg for det de bryr seg om. Vi skal kjempe for at ungdommers stemme også blir hørt i året som kommer, sier Mathisen.

Hun viser til at Changemakers og andre sivilsamfunnsorganisasjoners innsats sørget for at regjeringen stanset våpensalg til Saudi Arabia, og at det denne våren strømmet førti tusen ungdommer til gatene for å kreve en modig klimapolitikk.

Skal jobbe for klimafordrevne og menneskerettighetslov for næringslivet

I sommer lanserer Changemaker en kampanje med fokus på de menneskelige konsekvensene av klimaendringene. Organisasjonen krever at Norge jobber internasjonalt for å gi klimafordrevne, mennesker som er drevet på flukt på grunn av klimaendringene, rettigheter som de ikke har i dag. Dette i tillegg til utslippskutt og økt klimafinansiering.

- Klimaendringene rammer urettferdig, og det er de som har minst skyld som rammes hardest. Som et rikt land med mye klimautslipp på samvittigheten har Norge et ansvar for å ivareta disse menneskene og bidra til store klimakutt, sier gjenvalgt leder, Mathisen.

Årssamlingen vedtok også at Changemaker i hovedtemakampanjen 2020 skal jobbe for at Norge innfører en menneskerettighetslov for norsk næringslivs virksomhet i andre land. En slik lov vil pålegge bedrifter å kartlegge og motarbeide menneskerettighetsbrudd og miljøkonsekvenser i sin egen verdikjede.

Årssamling 2019 på Ås

Øvrige verv:

Sentralstyremedlem:

Thea B. Erfjord, Marthe Hansen Haugan, Gyda Elisa Sæther, Bjørn Norman, Daniela Visekuna, Thomas Herland Rasmussen, Agnes Isabella Dorich, Naja Møretrø.

Politiske utvalg:

Leder for politisk utvalg for klima og miljø, Harald Berger.

Leder for politisk utvalg for global helse, Karoline Hasle Einang.

Leder for politisk utvalg for fred, Henrik Hvaal.

Leder for politisk utvalg for handel, Lars Bockman.

Pressekontakt:

  • Embla Regine Mathisen, 98246441, embla@changemaker.no
  • Kommunikasjonsrådgiver, Anne Sofie L. Bergvall, 99367735, annesofie@changemaker.no