– Derfor skal vi på årssamlingen

Åsne Hanto – 4.4.2018
Changemaker sine medlemmer stemmer over et forslag på årssamlingen.

BESTEMMER FREMTIDEN: På årssamlingen samles Changemakers medlemmer for å bestemme vår politikk for årene som kommer. Der teller alle sine stemmer like mye.

13.til 15. april går Changemakers årssamling av stabelen på Haraldsheim Vandrehjem i Oslo. Her forteller fire medlemmer om hvorfor de skal dra.

Årssamlingen (ÅS), er Changemakers høyeste organ og som vanlig blir det mange viktig diskusjoner og heftige debatter om Changemakers fremtid. Det er her alle de viktige beslutningene tas. Alle medlemmer som har betalt medlemsavgiften (kun 50 kr) i 2018 kan delta, og har like mye å si som alle andre.

Det er mange grunner til å komme på Årssamlingen Vi har spurt tre changemakere fra tre av Changemakers lokalgrupper om hvorfor nettopp de har tenkt seg på ÅS i år:

Markus og Jannicke-Mailèn (Changemaker Toten)


– Hvorfor skal dere på ÅS?

– For å få et bedre innblikk i hvordan organisasjonen er strukturert og hvordan man planlegger året. Vi synes det er spennende å se hvordan arrangerer ble lagt opp. Også er det morsomt å møte andre lokalgrupper.

– Hvilken sak på ÅS engasjerer dere mest?

– Hovedtemakampanjen er det er største som skjer. Det er en viktig sak å ta opp.

– Hvorfor er det viktig at changemakere kommer på ÅS?

– Det er en del av å kunne bestemme, retten til å bli hørt. Jo flere som er med å bestemme, jo mer troverdighet får vi. Organisasjonen får troverdighet hvis ting blir bestemt av et flertall, ikke av et mindretall.

– Hva gleder du deg mest til med å dra på ÅS?

– Vi gleder oss mest til å møte folk. faktisk være med på hele prosessen. Vi kom jo inn midt i året i fjor.

Nora (Changemaker Stavanger)

– Hvorfor skal du på ÅS?

– Jeg skal på ÅS fordi jeg vil være med å bestemme hva som skjer i Changemaker, og fordi jeg vil se litt bak scenen på hva som skjer i organisasjonen. Jeg gleder meg også til det sosiale. Jeg har nettopp vært på mitt første Landsstyremøte og synes det var veldig gøy!

– Hvilken sak på ÅS engasjerer deg mest?

– På Landsstyremøtet jobbet med vi mye med den nye handlingsplanen, og det var godt å se at verving og medlemspleie ble satt veldig fokus på. Det håper jeg at det blir en stor prioritet fremover. Det er de tingene som åpner opp for alt annet vi jobber med, og er det som må på plass først.

– Hvorfor er det viktig at changemakere kommer på ÅS?

– Fordi det er den største samlingen i året, der du kan få gjennomslag for det du mener og bestemme hva Changemaker skal bruke tiden sin på. Til tross for at vi har et sentralstyre som styrer ting til daglig,er du som enkeltmedlem fortsatt viktig i det store bildet. Det at du bruke din skaper engasjement med tingene vi gjør videre.

– Hva gleder du deg mest til med å dra på ÅS?

– Å bruke tiden min på noe som kommer til å gjøre en forandring, og selvsagt –møte nye folk og få nye opplevelser.

Lars (Bergen Student)

– Hvorfor skal du på ÅS?

– For å være med og gjøre organisasjonen bedre, og for å ta del i organisasjonsdemokratiet. ÅS er det organet i Changemaker som bestemmer mest. Jeg mener at det er forbedringer i Changemaker som kan gjøres, og det vil jeg være med på.

– Hvilken sak på ÅS engasjerer deg mest?

– Vedtektsdebatten, fordi det er det viktigste som skjer. Vi er en i en tid hvor Changemaker er blitt selvstendige. Da er det viktig at vi utformer organisasjonen på en bra og effektiv måte. Jeg ønsker å gjøre organisasjonen mer demokratisk, der medlemmer i større grad er med å bestemme hva som blir jobbet med og føler mer eierskap til Changemaker.

– Hvorfor er det viktig at changemakere kommer på ÅS?

– Årssamlingen er den beste muligheten vi har, særlig hvis man ikke har et verv, til å få til de forandringene du har lyst til å se og for å kunne si hva du synes er viktig. Hvis flere folk er involvert i endringene som gjøres er det også et sterkere mandat for Changemaker å jobbe med de sakene man gjør.

– Hva gleder du deg mest til med å dra på ÅS?

– Jeg gleder meg til å treffe andre Changemakere og debattere og diskutere med dem. Det er så mange spennende folk i organisasjonen og mange meninger som kommer frem.

Vil du være med på Årssamlingen?

Årssamling er gratis, og du kan melde deg på innen 5. april ved å fylle ut påmeldingsskjemaet her. Sjekk også ut vår Facebook-eventeller ta kontakt med de Årssamlingsansvarlige på knut@changemaker.no