Changemaker søker Verdens Beste Nyheter-ansvarlig

Åsne Hanto – 20.11.2018

Verdens Beste Nyheter (VBN) er et samarbeidsprosjekt mellom SAIH, Spire og Changemaker. Formålet med prosjektet er å bevisstgjøre og opplyse om de positive endringene som skjer i verden.

VBN produserer sin egen avis og har en egen nettside, og deler hvert år ut over 100 000 aviser. Hver organisasjon har en egen VBN-ansvarlig som bidrar med å koordinere prosjektet og være bindeleddet mellom VBN og sin organisasjon. I tillegg har VBN ansatt en egen prosjektkoordinator.

Dette er en spennende mulighet for å opparbeide seg reell ledererfaring og gode evner prosjektgjennomføring.

Arbeidsoppgaver:

 • Koordinere en av arbeidsgruppene (journalistgruppen, kampanjedagsgruppen eller arrangementsgruppen). Dette arbeidet innebærer å fordele oppgaver innad i gruppen din og ha et overordnet ansvar for at oppgavene som tilhører gruppen blir gjennomført. Dette henger sammen med resultatmålene vi har med Norad, budsjettet og mandatet til gruppen.
 • Sørge for god gjennomføring av prosjektet i samarbeid med de andre gruppelederne og prosjektkoordinator. Det forventes derfor at man må være tilgjengelig for jevnlige møter og oppdateringer året rundt.
 • Være bindeledd mellom prosjektledelsen i Verdens Beste Nyheter og din organisasjon.
 • Rekruttere frivillige til din arbeidsgruppe.
 • Være ambassadør for Verdens Beste Nyheter utad. Dette innebærer å delta på relevante konferanser, forumer og debatter som vi burde delta på.
 • Ha løpende kontakt med prosjektkoordinator og oppdatere på prosjektets framgang.

Vi ser etter deg som har:

 • Ledererfaring/ønske om å lære mer om ledelse
 • God innsikt i organisasjonsarbeid
 • Engasjement for og kunnskap om utviklingsspørsmål
 • Interesse for et av arbeidsgruppeområdene (journalistikk, logistikk og organisering og/eller gjennomføring av arrangement, kreative stunts og holde foredrag).
 • Evne til å engasjere og motivere frivillige.
 • God til å samarbeide på tvers av fagområder og organisasjoner.
 • Erfaring fra Changemaker er en fordel, men ingen forutsetning.

Hva får du ut av det?

 • Reell ledererfaring gjennom skolering, workshops og praktiske oppgaver.
 • Gjennomføre et større prosjekt i samarbeid med over 30 aktører.
 • Være del av ledergruppen til Verdens Beste Nyheter som koordinerer over 20 frivillige året rundt og over 500 frivillige på kampanjedagen.
 • Være del av et sosialt, engasjerende og tverrfaglig miljø.
 • Prosjektlederkurs/workshop
 • Faglig skolering av profesjonelle (avhengig av hvilken gruppe du er med i).
 • Opplæring i budsjettansvar og planlegging.

Praktisk:

 • Vervet varer i ett år med oppstart i desember 2018 (overlapp)
 • Prosjektlederkurs/workshop i midten av januar
 • Kick-of workshop for alle arbeidsgruppene i midten av februar
 • Vervet tar 5-15 timer i uken, avhengig av når på året gruppen din har mest opplegg.

Send søknad merket “VBN-ansvarlig” til bjornkristian@changemaker.no innen 25. november.

For spørsmål kontakt leder i Changemaker Embla Regine Mathisen på embla@changemaker.no eller telefon: 982 46 441