Utlysning: Changemaker søker sommerleir-sjef!

Åsne Hanto – 26.10.2018

SommerSNU: Sol, sommer, og verdensforandring.

Changemaker søker etter en engasjert og arbeidsvillig person, med gode samarbeids- og koordineringsferdigheter, til jobben som Sommerleir-sjef.

Changemakers sommerleir skal arrangeres på Utøya fra 26. til 30. juni 2019 . Vi håper på opp mot 150 deltakere. Arbeidet honoreres med 20 000 kroner.

Søknadsfrist: 8. november.

Planlegging og gjennomføring

Som Sommerleir-sjef har du ansvar for å planlegge og gjennomføre leiren, sammen med et crew og kontoret til Changemaker. Du vil ha ansvaret for å sette sammen et crew og lede arbeidet til dette crewet, samt å koordinere arbeidet med program for Sommerleir (herunder samarbeide med Changemakers sentralstyre og politiske utvalg). I etterkant av arrangementet vil du ha ansvar for evaluering.

Sommerleir-sjef er en oppgave som passer fint til å kombinere med studier. Arbeidsmengden er størst like før og under selve arrangementet, hvor vi forventer en stor grad av tilstedeværelse. I tillegg forventes det at det gjøres en jevn innsats med møter og planlegging fra midten av november og frem til leiren, samt noe etterarbeid. Det gir deg verdifull praktisk arrangementserfaring og erfaring med å lede mindre grupper av frivillige. Du vil få en attest som dokumenterer arbeidet du har gjort.

På grunn av behov for tett samarbeid med sentralstyret, utvalg og kontoret er det en forutsetning at du bor nært Oslo. Det er en fordel at du har tidligere erfaring fra Changemaker, men erfaring fra tidligere arrangementsledelse fra ungdomsorganisasjoner kan veie opp for dette.


Søknadsprosess

For å søke send en søknad hvor du skriver om

  • Motivasjon for å søke
  • Tidligere erfaring som du mener er relevant
  • Hvorfor du burde få jobben

Søknad og CV sendes til Knut Rosmo, knut@changemaker.no innen torsdag 8. november.

MERK EPOST: «Søknad Sommerleir-sjef»