Changemaker søker rådgiver for lokal politikk og aktivitet

Camilla Rodø – 14.7.2021

Brenner du for en mer rettferdig verden? Har du lyst til å jobbe med global politikk lokalt? Vi søker deg som er initiativrik, har erfaring og et stort engasjement for å skape aktiviteter rundt i Norge, koordinere lokal politisk påvirkningsarbeid, er samarbeidsorientert og har et hjerte for frivilligheten. Om dette høres ut som deg - da er du kanskje vår nye rådgiver for lokal politikk og aktivitet?

Om Changemaker:

Changemaker er en ungdomsorganisasjon bestående av medlemmer mellom 13 og 30 år som jobber for å fjerne de grunnleggende årsakene til fattigdom og urettferdighet i verden. Changemaker er Kirkens Nødhjelp sin ungdomsorganisasjon.

Søknadsfrist: 5.august 2021

Oppstart: Snarest

Mål for stillingen:

Styrke Changemakers arbeid lokalt gjennom vår nye satsning på lokal politisk påvirkningsarbeid, og sikre utviklingen, koordinering og drift av Changemakers lokalgrupper gjennom aktiviteter rundt i Norge (bl.a. foredrag og verving).

Arbeidsoppgaver:

 • Lokalpolitisk påvirkning
  • Koordinere og styrke Changemakers arbeid med global politikk opp mot lokale beslutningstakere. Dette er et nytt og spennende satsningsområdet for Changemaker, som derfor gir rådgiveren rom til å være med på å påvirke stillingen.
 • Administrering og koordinering av lokalgrupper, herunder
  • Støtteordningen Frifond organisasjon
  • Årsrapporter til lokalgruppene
  • Bistå med strategisk tenkning og koordineringen av tiltak i samarbeid med frivillige for å styrke og øke antall lokalgrupper
 • Koordinering av lokale aktiviteter
  • Koordinere foredrag og frivillige som skal holde opplegg
  • Organisere seminarer og kurshelger
  • Bistå med å koordinere vervearbeidet i samarbeid med styret
 • Samarbeid med Kirkens Nødhjelp
  • Ha kontakt med regionskontaktene i Kirkens Nødhjelp for å starte opp lokalgrupper, få ungdom til å bli medlem i CM, delta på leir/arrangement
  • Koordinere og bistå inn mot Fasteaksjonen
 • Alle stillinger i enheten forventes å bidra til enhetens arbeid, også utenfor området hvor den ansatte har sin kjernekompetanse, dersom organisasjonens behov tilsier dette (deriblant, deltakelse på møter/arrangement/leir, mobilisering og gjennomføring av arrangement)

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Erfaring fra arbeid med politikk, gjerne lokalt, og god forståelse for politiske prosesser.
 • Erfaring med koordinering av, og samarbeid med, frivillige.
 • Erfaring med kommunikasjon med beslutningstakere og medier
 • Fordel med bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå innen relevant fagområde. Relevant erfaring vil kunne kompensere for utdanningsønske.
 • Fordel med kunnskap om globale utviklingsspørsmål og FNs bærekraftsmål
 • Fordel med kjennskap til støtteordningen Frifond organisasjon
 • God systemforståelse og IT-kompetanse.
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr:

 • Fast 100 %-stilling
 • Lønn ut i fra lønnsramme 17 alt 1 ihht. Statens Personalhåndbok.
 • Kontorlokaler i Kirkens Nødhjelp sine lokaler.
 • God kantineordning til subsidiert pris.
 • PC og IT-systemer
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Et ungt, engasjerende og godt arbeidsmiljø.

Changemaker er en demokratisk ungdomsorganisasjon, og det kan komme justeringer i stillingens innhold dersom organisasjonens målsetninger justeres.

Noe reisevirksomhet, kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Hvordan søke?

Maks en side søknad og en side CV på norsk sendes som PDF til personal@changemaker.no. Merk emnefelt med “Søknad rådgiver for lokal politikk og aktivitet”

For spørsmål om stillingen kontakt:

Camilla rodø

Daglig leder

48 48 89 99/ camilla@changemaker.no