Changemaker lanserer klimakampanje!

Changemaker Norge – 4.7.2019

KAMPANJESLIPP: Politisk utvalg for klima og miljø er de som har laget kampanjen og presenterte den for Changemakers medlemmer på sommerleir forrige uke. Her deler utvalget ut klimaPASStiller og Klimapass-løpesedler.

På Changemakers sommerleir ble kampanjen Klimapassivitet lansert. Der krever vi klimarettferdighet for mennesker som må på flukt på grunn av klimaendringer. Les mer om kampanjen her.

Forrige uke avsluttet Changemaker sin sommerleir på Utøya med lansering av kampanjen «Klimapassivitet». Vi krever at norske politikere slutter å være klimapassive, og handler for å stanse klimaendringene, og hjelpe mennesker som drives på flukt fra dem. Hele høsten skal vi jobbe for å sette fokus på at mennesker blir drevet på flukt, mens norske politikere tror de bare kan fortsette å dure på som de gjør.

Vi skal fortelle dem at det ikke er greit!

Beskyttelse for klimafordrevne

Mens rike land slipper ut klimagasser, blir mennesker andre steder i verden fordrevet fra hjemmene sine på grunn av klimaendringer som flom, tørke og havstigning. I motsetning til andre flyktninger har ikke de krav på beskyttelse eller asyl som klimafordrevne, fordi FNs flyktningkonvensjon ikke anerkjenner klima som en grunn til å flykte. Det finnes derfor ikke noe internasjonalt regelverk som sikrer deres rettigheter, slik Flyktningkonvensjonen gjør for mennesker som flykter fra krig og konflikt.

Synes du også at det er urettferdig? Signer oppropet vårt her.

Norge må kjempe for at vi får på plass et internasjonalt rammeverk som gir disse menneskene grunnleggende rettigheter. Changemaker foreslår at dette kan sikres gjennom et klimapass. Denne løsningen er basert på «Nansen-passet», som ble utstedt til statsløse flyktninger etter første verdenskrig.

Hva er klimapasset?

Ideen om klimapass er basert på Nansen-passet. Dette ble utstedt av Folkeforbundet til statsløse flyktninger etter første verdenskrig. Passet gjorde det mulig for flyktninger å reise dit det var arbeid og også muligheten til å reise til et nytt land uten å miste retten til å vende tilbake til det opprinnelige tilfluktslandet.

Klimapasset skal gjøre det samme for mennesker som blir fordrevet av klimaendringene. Det vil gi status som klimafordreven slik at man har krav på beskyttelse og rettigheter i eget land eller i andre land.

Norge må kutte klimautslippene sine

De fleste klimafordrevne bor i utviklingsland, og har lite ansvar for de klimagassutslippene som har skapt klimaendringene vi ser i dag. For at Norge skal bidra rettferdig, må vi kutte utslippene våre med 53 prosent innen 2030. Men selv om Norge kutter utslippene sine er det for å hindre at klimaendringene blir enda verre - de rammer allerede millioner av mennesker. Mange land må nå tilpasse seg en helt ny hverdag, og det er en omstilling som koster masse penger, penger disse landene ofte ikke har. Derfor må utviklingsland få hjelp til å håndtere klimaendringene som allerede er her. De må få finansiell støtte til utslippskutt og tiltak for å tilpasse seg klimaendringene, noe som ofte kalles klimafinansiering. Changemaker mener at Norge må gi 65 milliarder årlig i klimafinansiering, der minst 15 milliarder går til tilpasning.

Vil du bli med oss og kreve at politikerne tar ansvar? Signer oppropet vårt da!

Skriv under på oppropet

Underskrifter så langt

2107

Mål:
2000

Personopplysninger du gir brukes bare i dette oppropet, med mindre andre tillatelser er gitt, og slettes seinest 6 mnd. etter kampanjens slutt.