Blogg

Åsne Hanto

Alle kvinner har rett til en trygg abort

28.09.2017

Fortsatt dør kvinner verden over fordi det hver dag utføres utrygge aborter, uten kvalifisert helsepersonell til stede. Norge bør gå foran i kampen for at lovlig abort blir en universell rettighet for kvinner!

FOTO: DEMONSTRERER: Kvinner og menn demonstrerer mot de polske myndighetenes forslag om å stramme inn rettighetene til abort, 3. oktober 2016.

Fortsatt dør kvinner verden over fordi det hver dag utføres utrygge aborter, uten kvalifisert helsepersonell til stede. Norge bør gå foran i kampen for at lovlig abort blir en universell rettighet for kvinner!

28. september er verdens dag for tilgang til trygg abort. Fortsatt dør kvinner verden over fordi det hver dag utføres utrygge aborter, uten kvalifisert helsepersonell til stede. Etter tall fra Leger Uten Grenser dør 800 kvinner hver eneste dag som følge av komplikasjoner ved utrygg abort. I lav- og mellominntektsland anslår man at svangerskap, fødsel og abort er den største dødsårsaken blant unge jenter mellom 15 og 19 år. Dette er et resultat mange faktorer, blant annet mangelen på kvalifisert helsepersonell, men det er også et resultat av det strenge forbudet mot abort som praktiseres i mange land.

LES MER: Kirkens Nødhjelp ber KrF jobbe for kvinners abortrettigheter

I dag er det fortsatt 75 land i verden som forbyr abort. Fem av disse landene forbyr abort uansett årsak. Dette innebærer at abort er ulovlig selv om graviditeten er resultat av voldtekt, om svangerskapet setter mor og barns liv i fare, eller hvis kvinnen har en spontanabort. Et av landene som har innført totalforbud mot abort er El Salvador. I løpet av de siste 20 årene har hundrevis av kvinner blitt dømt for overlagt drap mot eget barn i El Salvador fordi de har tatt abort. Forbudet gjør at kvinner som opplever svangerskapskomplikasjoner ikke oppsøker legehjelp i frykt for å bli fengslet. I en rekke land i Latin-Amerika har det skjedd kraftige innstramninger i abortrettigheter og lover rundt abort de siste årene.

Også i Europa ser man tendenser til at retten til abort strammes inn. I land som Russland, Malta og Polen er abort forbudt, med mindre kvinnens liv er i fare. I 2016 prøvde polske myndigheter å innføre et totalforbud mot abort, lignende det som praktiseres i El Salvador. Forslaget ble imidlertid trukket tilbake etter massive protester fra den polske befolkningen og det internasjonale sivilsamfunnet. Selv om det er skummelt at et slikt lovforslag i det hele tatt blir vurdert i et land som på mange måter ligger så nært vårt eget, så viser også det som skjedde i Polen i fjor høst at det nytter å protestere. Det nytter å kjempe for kvinners rett til trygge og lovlige aborter. Vi har kommet et langt stykke på vei i kampen for kvinners seksuelle rettigheter, men vi har fortsatt mange kamper igjen.

I denne tiden vi lever i er det viktigere enn noen gang at Norge internasjonalt er en tydelig stemme i debatten rundt kvinners seksuelle rettigheter, og retten til trygg og lovlig abort. Et forbud mot abort gjør ikke at det blir utført færre aborter, men at flere utsettes for fare som følge av utrygge og usanitære forhold. Abort handler om en grunnleggende selvbestemmelsesrett for kvinner, og et forbud mot abort begrenser denne retten. Her i Norge har kvinner som ønsker det mulighet til å avbryte svangerskapet frem til 12 uke. Dette er viktig for kvinners mulighet til å bestemme over egen kropp, og eget liv. Changemaker mener Norge må jobbe for at retten til lovlig abort blir universell!