Blogg

Redaksjonen

Er politikerne i Ålesund heltene vi har ventet på?

11.05.2017

Forrige uke ble lokalpolitikerne i Ålesund utfordret til et «skatteparadisfritt»-race. Nå lover de å jobbe for at kommunen skal bli skatteparadisfri sone.

FOTO: Svein-Rune Johannessen løper for å ta tilbake penger fra skatteparadisene i Communication for Change sitt «skatteparadisfri»-race.

Svein Rune Johannessen løper for å ta tilbake penger fra skatteparadisene i Communication for Change sitt «skatteparadisfri»-race.

Forrige uke ble lokalpolitikerne i Ålesund utfordret til et «skatteparadisfritt»-race. Nå lover de å jobbe for at kommunen skal bli skatteparadisfri sone.

Pollitkerne ble utfordret av deltakerne i kulturutvekslingsprogrammet Communication for Change (CFC), ved Sunnmøre folkehøgskule. Vi i CFC ba politikerne gjøre Ålesund til en skatteparadisfri sone, slik Ulstein kommune nå har blitt takket være tidligere innsats fra CFC-deltakere. På grunn av aksjonen lover nå Ålesunds-politikerne at de vil ta spørsmålet opp i neste kommunestyremøte.

Communication for Change

  • Er et utvekslingsprogram for ungdom i regi av Kirkens Nødhjelp og KFUK-KFUM, og er støttet av Fredskorpset.
  • Deltakerne kommer både fra Norge og fra land i Afrika, Asia og Sør-Amerika.
  • Gjennom CFC blir deltakerne utfordret på hvordan de ser på verden og hvordan de selv kan bidra til å påvirke den.

Hardt arbeid for politisk forandring

Aksjonen ble til som et resultat av intensivt arbeid over tre dager. Vi fikk besøk av Tuva og Anne Sofie fra Changemaker som lærte oss om problematikken rundt skatteparadiser og kapitalflukt og hvordan vi kunne nå fram til lokalpolitikerne i Ålesund kommune.

Basert på ulike ferdigheter delte vi oss i tre grupper. Den kreative gruppa stod for plakater og sketsjer med et godt og presist budskap. Politikkgruppa skrev tale til politikerne, lagde flyers og skrev en interpellasjon som vi overakte politikerne. Kommunikasjonsgruppa la vekt på å gjøre kampanjen og aksjonen synlig ved å kontakte forskjellige aviser og radio, i tillegg til å skape oppmerksomhet rundt temaet på sosiale medier, på selve kampanjedagen.

– Vi må ta globalt ansvar

Resultatet ble et fint møte mellom oss engasjerte ungdom og politikerne, der vi gjennom showelementer, tale og lek, videreførte budskapet om hvorfor Ålesund bør bli en skatteparadisfri sone. I dag er det nemlig slik at multinasjonale selskaper, gjennom hemmeligholdet i skatteparadiser, kan unngå å betale skatt. Dette er penger som kunne vært brukt til utdanning og helsetjenester for befolkning i både i sør og i nord. Ved å bli en skatteparadisfrisone kan Ålesund kommune sende et viktig signal og bidra til at pengene ender der de skal, i velferd for befolkningen.

– Vi mener at i en globalisert verden må en kommune som Ålesund ta et globalt ansvar, og derfor håper vi at kommunestyret sier ja til å bli en skatteparadisfri sone, sier talsperson for aksjonen, Håvard Norli Rensvold.

Vi mener at i en globalisert verden må en kommune som Ålesund ta et globalt ansvar.

–Håvard Norli Rensvold, talsperson for aksjonen.

Vi har det veldig bra i Norge, og derfor er det fint å ikke bare sette fokus på lokale problemer.

–Åse Marie Myren, bystyrerepresentant fra KrF.

– Dette blir det resultater av

Svein-Rune Johannessen (AP), Åse Marie Myren (KrF) og Anders Lindbeck (SV) deltok i et skatteløp der de hentet penger fra skatteparadis og leverte pengene tilbake til samfunnet. Slik stod representantene fra de forskjellige partiene sammen om å gjøre noe med skatteutfordringene. Samtidig vekket det engasjement hos politikerne.

– Dette var veldig spennende, utfordrende og lærerikt, og det er bra at dere setter fokus på et viktig tema som dette. Dette blir det resultater av, sier Anders Lindbeck i SV.

– Vi har det veldig bra i Norge, og derfor er det fint å ikke bare sette fokus på lokale problemer, men også bidra globalt, sier Åse Marie Myren fra KrF.

Alle de tre politikerne var fornøyde, og Svein-Rune Johannessen lovet at de ville ta opp temaet på kommunestyremøtet i juni.

Nå gjenstår det bare å se om politikerne i Ålesund er heltene vi har ventet på.