Blogg

Anne Sofie Lid Bergvall

Ungdomspåvirkning, kjønnsbasert vold og City of Joy

14.04.2017

Første workshop i DR Kongo er unnagjort, og da må det deles noen tanker!

Første workshop i DR Kongo er unnagjort, og da må det deles noen tanker!

I dag har vi gjort ferdig workshopen i Bukavu. Det har vært en veldig intens uke, med mange veldig gode diskusjoner, spørsmål, tanker og mennesker. Det er aldri gøy å dra fra nye mennesker man møter, men det føles litt bedre når det er en gruppe som virkelig har tro på at de kan forandre virkeligheten de lever i!

Halve tiden vi har i DR Kongo er gått. Og hva tenker man egentlig etter en uke som dette?

Den første tanken er at kjønnsbasert vold er et tema vi snakker for lite om. Tematikken er utrolig bred og kompleks, og påvirker alle typer samfunn, og på flerfoldige nivåer. I artikkel 3a i Europarådets ’Konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i hjemmet’ heter det at:

'Violence against women’ is understood as a violation of human rights and a form of discrimination against women and shall mean all acts of gender-based violence that result in, or are likely to result in, physical, sexual, psychological or economic harm or suffering to women, including treats of such acts, coercion or abitrary deprivation of liberty, wheter occuring in public or private life.

–Art. 3 a, Europarådets konvensjon om forbygging og bekjempelse vold mot kvinner, og vold i hjemmet

Det er altså en hel del ting som kan gå inn under paraplyen kjønnsbasert vold. Det kan være kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, å ikke ha muligheten til å gå på skole, tvunget prostitusjon, slag og spart, voldtekt samt mye mer.

Her i Kongo har ungdommen vi jobber med valgt å fokusere på voldtekt i krig og konflikt. Det er en tematikk som en fryktelig vanskelig, fordi det er knyttet så utrolig mye følelser, stigma, skam og tabu til sex og overgrep. Allikevel får vi signaler om at dette er noe som gjennomsyrer samfunnet; det skjer på skoler, i landsbyer, på arbeidsplasser og i andre sammenhenger hvor man egentlig skal være trygg, og ha rettighetene sine beskyttet. Overgrepene blir utført mot kvinner i alle aldre, fra spedbarnsalder til gamle damer. Å bruke sex som et middel i konflikt må være blant de kvalmeste formene for maktmisbruk, og konsekvensene er enorme. Kvinner som er blitt utsatt for overgrep har ofte svært store psykiske, fysiske, økonomiske og sosiale problemer i etterkant, og uten noe sted å gå.

Allikevel finnes det håp, og i dag har vi fått besøke et av disse stedene som er en mulighet for kvinner som er overlevende etter overgrep. ’City of Joy’ er et senter for kvinner som har vært utsatt for kjønnsbasert vold. Her deltar de på et seks måneders ledertreningsprogram. De bor på skolen, og har åtte timer undervisning hver dag i temaer som selvforsvar, matlaging, resirkulering og ernæring. Sammen bearbeider de traumer gjennom kunstterapi, meditasjon og ved å ta tilbake sin selvstendighet som kvinner. Mama Cristiné, som leder senteret, fortalte at det er kvinner som kommer dit og knapt tørr å se henne i øynene, men når de drar er de rakryggede og stolte. Når de kommer hjem til sine lokalmiljøer blir de en ressurs for andre kvinner og for lokalbefolkningen.

Leveregler skrevet på veggen i City of Joy

Noen av historiene vi har fått høre er så vonde, og forteller om menneskeheten på sin mest grusomme. Allikevel viser historiene om kvinnene hos City of Joy at det er håp. Prosjektet skal utvides til sentere i New Orleans, Pakistan og muligens andre steder i verden.

Etter tre dager hvor vi har undervist i beslutningspåvirkning og advocacy, har det vært veldig berikende å se noen som jobber med forandring fra et helt annet perspektiv enn det vi gjør. Beskjeden vi har prøvd å videreformidle til ungdommen her i Bukavu er at de kan påvirke beslutningstagere til å endre strukturene, men her har man noen som bygger forandring fra grassrotnivå. Per dags dato har City of Joy undervist nesten 850 kvinner fra hele DRC, og de har planer om at det skal bli enda flere. Sammen kan vi flytte fjell!