Blogg

Åsne Hanto

Verdens dårligste oppfinnelse

31.03.2017

Over 120 land kommer sammen denne uken for å forhandle frem et forbud mot det mest ødeleggende våpenet verden har sett- atomvåpen. Jeg er i FN og prøver å holde kontroll på tusen papirer, åtti forskjellige representanter fra sivilsamfunnet og en kjole som absolutt vil samle seg i en pølse på midten av magen, istedenfor å holde seg på FN-godkjent nivå rett over knærne.

Over 120 land kommer sammen denne uken for å forhandle frem et forbud mot det mest ødeleggende våpenet verden har sett- atomvåpen. Jeg er i FN og prøver å holde kontroll på tusen papirer, åtti forskjellige representanter fra sivilsamfunnet og en kjole som absolutt vil samle seg i en pølse på midten av magen, istedenfor å holde seg på FN-godkjent nivå rett over knærne.

Det er vanskelig å snakke om atomvåpen uten å høres ut som en dommedagsprofet. Ikke bare kan eksplosjonen, trykkbølgen og varmen fra en bombe drepe millioner av mennesker på sekunder, bomben er også mye farligere enn først antatt. Med atombomber er det umulig å skille mellom sivile og militære mål. Den sprer mengder av radioaktivt avfall som sprer seg over enorme områder. Den forgifter land og drikkevann og fører til kreft, misdannelser og irreversible endringer i den genetiske koden til de som blir rammet. Derfor vil også barnebarna og tippoldebarna og tipp-tipp-tipp-oldebarna til de som er rammet kunne lide av sykdommer knyttet til radioaktiv stråling. Men mange år etter at atomvåpen allerede var brukt la forskere fram enda et aspekt ved atomvåpen som gjør dem så latterlig farlige at de får Sharknado til å fremstå som et fornuftig og troverdig fremtidanalyse. Forskere tror at bruk av atomvåpen utover en viss grad vil føre til at støv fra branner vil samle seg i atmosfæren og hindre sollys fra å komme igjennom. Det kan skape en atomvinter som kan senke temperaturen på jorden med mellom tjue og førti grader, hindre produksjon av mat og føre til hungersnød. Atomvåpen er kort sagt verdens dårligste oppfinnelse. Likevel øker både antallet og sprengkraften til atomvåpen i verden.

Jeg skriver ikke dette fordi jeg vil at folk skal være redde, men det er viktig å skjønne hva atomvåpen er for å forstå hvorfor forhandlingene som foregår nå er så viktige. Ingen land bør ha makt til å ødelegge hele verden ved å trykke på en knapp. Atomvåpenstatene hevder at atomvåpen er nødvendig for å opprettholde fred. Men atomvåpen er så farlige at bare det at de eksisterer gjør alle utrygge. Det er på tide å bli kvitt atomvåpen og se dem som det de er- inhumane, grusomme og en konstant trussel for menneskeheten.


Det er hovedfokuset for forhandlingene som foregår i FN nå. Ingen, verken delegatene eller sivilsamfunnsrepresentantene, tror at et forbud på magisk vis vil få alle atomvåpenstatene til å bli kvitt atomvåpnene sine over natten. Men et forbud kan gjøre at vi tenker og snakker om atomvåpen annerledes og gjøre den politiske kostnaden ved å ha atomvåpen større. Avtalen kan derfor fungere som et verktøy man kan bruke for å pushe atomvåpenstatene til å fortsette nedrustningen som har stått stille i tjue år. Det kan også gjøre det mindre attraktivt å investere i atomvåpenindustrien, som i dag er en veldig lukrativ bransje.


Norges stol står tom under forhandlingene. Regjeringen har sagt at de ikke vil at Norge skal delta på forhandlingene, selv om Stortinget har uttrykt et ønske om at Norge skal jobbe for et forbud. I 2013 var det Norge som inviterte til et av møtene som har ledet opp til disse forhandlingene. Det er også et overraskende valg, fordi Norge tidligere alltid har jobbet aktivt for nedrustning. Det er trist og skuffende at Norge ikke ønsker å delta. Da mister vi sjansen til å påvirke hvordan avtaleteksten skal se ut.


Forhandlingene vil gå sin gang likevel, og både delegatene, møtesekreteriatet og sivilsamfunnet er motiverte for en god, presis og dekkende avtale. Til nå har utspillene fra de forskjellige landene vært stort sett veldig positive og legger et godt grunnlag for videre forhandlinger i juni og juli. På tirsdag snakket Hiroshima-overlevende Setsuko Thurlow om da hun ble offer for et angrep med atomvåpen. Det er en sterk historie, som virkelig illustrerer den utrolige menneskelige lidelsen atombombene i Hiroshima og Nagasaki har påført og fremdeles påfører de som ble rammet av dem. Jeg tror det minnet alle i rommet om at selv om forhandlingene er lange og stolene ubehagelige er det viktig, viktig, viktig å holde fokus, fordi dette først og fremst handler om menneskeliv.


Klart vi kan skape en verden uten atomvåpen!