Blogg

Åsne Hanto

Klimamillionær i avgjørende runde

06.05.2016

Hva skjedde med klimamillionene fra Fasteaksjonen? Hvorfor tapte Siv Jensen Vil du bli klimamillionær?
Hvordan kan Syversen gå av med seieren?

Hva skjedde med klimamillionene fra Fasteaksjonen? Hvorfor tapte Siv Jensen Vil du bli klimamillionær?
Hvordan kan Syversen gå av med seieren?


Onsdag overleverte Changemaker og Kirkens Nødhjelp underskriftene fra klimamillionær-kampanjen og inviterte lederen av finanskomiteen til å ta løpefart inn i det grønne skiftet. Med 8207 underskrifter fikk Hans Olav Syversen sterk oppfordring til å spille “klimamillionær-spillet” med våre Oljefondsmillioner denne uka. Kampanjen har jobbet for at Oljefondet skal åpne for å investere i fornybar energi, gjennom å åpne for investeringer i unoterte aksjer. Dette kan avgjøres om noen uker, når Stortinget skal avgi sin innstilling til meldingen om forvaltningen av Oljefondet.

Ringte en venn
Runde én med “vil du bli klimamillionær” ble for noen uker siden spilt av Siv Jensen som deltaker - da hun og Finansdepartementet når de la frem denne meldingen, tok stilling til hvorvidt fondet bør investere. Da valgte hun å ringe en venn for råd; eller to, - Ekspertutvalget og Norges Bank. Begge instansene anbefalte å åpne for slike investeringer. Finansminister Siv Jensen valgte likevel ikke å følge disse anbefalingene når de la fram meldingen til Stortinget.

Hans Olav Syversen er deltaker nummer to i Vil du bli klimamillionær - men vil han gå av med seieren? Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Underskriftene som ble samlet inn under årets fasteaksjonskampanje ble til sammen over 10 milliarder - et klart ønske fra folk om at deres del av Oljefondet skal brukes til å løse klimaendringene. Nå kan Syversen bare spille i vei. Foto: Håvard Bjelland/ Kirkens Nødhjelp

Saken er på gli
Nå er det altså opp til Stortinget å debattere og komme frem til sin innstilling rundt meldingen. Påtroppende leder Tuva var i den forbindelse på høring forrige uke, og gav en klinkende klar anbefaling til finanskomiteen om å høre på de tidligere anbefalingene. Uka etter ble altså millionsedlene fra klimamillionærkampanjen overlevert til Hans Olav Syversen, på et Stortingsseminar i regi av WWF, Greenpeace, Framtiden i våre hender og Kirkens nødhjelp, noe som viser at det er bred folkelig støtte for saken. Her var Pål Brun en av innlederne. Jurist og daglig leder i Nordic Sustainable Ventures, og erfaring fra flere store investeringsfond, uttalte han at det ikke finnes noen andre fond i verden som er bedre rustet til å åpne for investeringer i unorterte aksjer enn Oljefondet. Også Thina Salthvedt uttalte at det er viktig å komme igang med dette tidlig, for å bygge kompetanse.

Spennende i siste runde

Dagen før arrangerte også Framtiden i våre hender sammen med Greenpeace et seminar om Oljefondet, hvor lederen for Oljefondet Yngve Slyngstad uttalte at det er lett for Oljefondet å gjøre endringer, når bare politikerne har funnet et svar. Det håper vi de gjør nå. Både bredt folkelig press, eksperter og fagfolks meninger peker i samme retning, med klare råd til finanskomiteen. 27. mai skal altså siste runde av Klimamillionærspillet avgjøres - da skal komiteen avgi sin innstilling. Vi håper og krysser fingrene for at Syversen spiller millionene sine rett.