Finn ut hva du kan gjøre

Changemaker er et fellesprosjekt som drives av hundrevis av frivillige. Her er en kort oversikt over hvordan du kan bidra.

Krev handling fra politikerne

Changemaker lager kampanjer innen alle temaene vi jobber med. Akkurat nå jobber vi for at Norge skal vedta en menneskerettighetslov for næringslivet. Se hvordan du kan bidra på vår kampanjeside.

Husk å følge oss på Facebook og Instagram for å få siste oppdateringer om våre kampanjer.

Bli med i en lokalgruppe

Aktive lokalgrupper finnes over hele landet. Finnes ikke en der du bor kan du få hjelp til å starte opp en selv.

Sitt i et politisk utvalg

Changemakers politiske utvalg jobber med politikk- og kampanjeutvikling på forskjellige tema gjennom hele året.

Medlemmer og leder av politiske utvalg velges på Årssamlingen, som holdes en gang i året (normalt i april).

Har du lyst til å sitte i et utvalg? Snakk med Nominasjonskomiteen.

Sitt i sentralstyret

Sentralstyret består av en leder (som også leder organisasjonen), to nestledere og mellom syv og ti medlemmer. I tillegg til å ta avgjørelser på vegne av Changemaker mellom landstryremøtene, er alle sentralstyremedlemmer er også med i et politisk utvalg, og har en spesifikk organisatorisk oppgave (for eksempel å være internasjonal kontakt eller å arrangere SommerSNU).

Sentralstyret nomineres av Nominasjonskomiteen, og velges på Årssamlingen, som holdes én gang i året (normalt i april). For å sitte i Sentralstyret må du bo i Oslo.

Har du lyst til å sitte i Sentralstyret? Snakk med Nominasjonskomiteen.

Skrive, fotografere, gjøre redaksjonelt eller grafisk arbeid

I tillegg til å gi ut Changemagasinet fire ganger årlig, oppdateres changemaker.no daglig med nyhetssaker, intervjuer og featureartikler. Vil du skrive, ta bilder, lage illustrasjoner eller annen grafikk? Send en mail til magasinredaktør eller nettredaktør.

Arrangere SNU eller andre arrangementer

SNU er Changemakers utviklingsseminarer, som arrangeres tre ganger i året.

SommerSNU arrangeres over en liten uke om sommeren, på et eller annet deilig sommersted, og samler rundt 150 engasjerte ungdommer. VinterSNU er nesten like stort, og arrangeres på vinteren, rundt februar. I tillegg arrangeres Changemakerhelger rundt om i landet på høsten, pluss en studenthelg.

Gjennom året arrangeres også aksjoner, konserter, debatter, seminarer, utstillinger og installasjoner, og andre ting som kan bidra til å skape debatt om, og innsikt i, utviklingsspørsmål.

Har du lyst til å bidra? Send en mail til camilla@changemaker.no

Gjør noe som ikke står ovenfor

Fortell oss om det! Changemaker består av ungdommer som har lyst til å forandre verden. Men det finnes en million måter å gjøre det på. Har du en god idé? Send den til stian@changemaker.no