Arbeidsplasser trumfet menneskerettigheter

Redaksjonen – 27.3.2015

– Flaut, sier leder i Changemaker, Hanne Sofie Lindahl.

Stortingets utenriks- og forsvarskomite ferdigbehandlet torsdag Stortingsmelding nr. 8 om norsk våpeneksport. Det ble ikke enighet i komiteen om en innskjerping av regelverket, som i dag åpner for salg av militært utstyr til flere autoritære regimer. Arbeiderpartiet og Senterpartiet kunne sikret flertall for en endring.

– Vi er svært skuffet over utfallet. Det viser at hensynet til demokrati og menneskerettigheter ikke veier tungt når det settes opp mot egennyttige interesser, sier Hanne Sofie Lindahl, leder i Changemaker.

I merknadene fra komiteen ønsket representantene fra Ap, Høyre og Frp heller å understreke at det er viktig å gi produsenter og kunder av forsvarsmateriell forutsigbarhet.

– Forutsigbarhet er langt viktigere for menneskerettighetsaktivister som blir forfulgt og torturert for sine meninger, enn det er for Saudi-Arabia som kunde av norsk forsvarsmateriell, understreker Lindahl.

Changemaker har jobbet lenge for en innskjerping av regelverket, og fått støtte fra samtlige ungdomspartier. Organisasjonens forslag om økt innsyn i eksporten, større hensyn til menneskerettighetssituasjonen i mottakerlandene, og et parlamentarisk eksportråd ble alle fremmet i komiteen.

Lindahl mener at det særlig er Arbeiderpartiet og Senterpartiet som har sviktet i denne saken.

– Det er overraskende at ikke Arbeiderpartiet ønsker velkommen konkrete tiltak for å støtte demokratiseringsbevegelser. Dette er en åpenbar solidaritetssak, mener Lindahl.

Norge eksporterte krigsmateriell for 22,9 millioner til autoritære regimer i 2013. De forente Arabiske Emirater, Oman, Qatar, Saudia-Arabia og Egypt. Dette er nesten en fordobling fra året før.

– Intensjonen i norsk eksportkontroll er at norske krigsmateriell ikke skal havne i land der grunnleggende menneskerettigheter ikke respekteres. Slik er ikke praksisen i dag, påpeker Lindahl.

Dagens praksis har heller ikke støtte befolkningen. I en undersøkelse blant 1000 respondenter gjennomført av Opinion i desember, svarte 7 av 10 at våpeneksport til autoritære regimer som Saudi-Arabia og Egypt er uakseptabelt.

Stortingsmeldingen om norsk våpeneksport og utenriks- og forsvarskomiteens merknader skal diskuteres videre i Stortinget den 14. april.

– Vi håper partiene snur og viser seg en fredsnasjon verdig, avslutter Lindahl.