Appell til handling i flyktningkrisen

Redaksjonen – 6.10.2015
Mor og barn. Torkiyya flyktet fra Idlib i Syria med fem barn. Nå bor de i flyktningleiren i Arab Rajab i Bekaadalen.

Mor og barn. Torkiyya flyktet fra Idlib i Syria med fem barn. Nå bor de i flyktningleiren i Arab Rajab i Bekaadalen. (Foto: Sam Tarling/Flyktninghjelpen)

Verden står i dag overfor den største humanitære katastrofen siden Den andre verdenskrig. Dette krever ekstraordinær handling, i nærområdene, Europa og i Norge. Vi oppfordrer den norske regjeringen og Storting til å vise handlekraft, raushet og klokskap NÅ.

Appellen er underskrevet av Changemaker, Press, Norsk Folkehjelps Solidaritetsungdom, Røde Kors Ungdom, AUF, Senterungdommen, KrFU, Grønn Ungdom

1. Økt bistand til nærområdene

Over elleve millioner mennesker har flyktet fra sine hjem på grunn av borgerkrigen i Syria. Fire millioner av disse har flyktet landet, og tallet øker med 5.000-10.000 hver dag. Både i Syria og nabolandene er behovet for mer humanitær hjelp ekstremt stort. FN anslår at nærmere 9,3 millioner mennesker har behov for humanitær hjelp inne i Syria.

Regjeringen og Stortinget bør følge kravet fra landets hjelpeorganisasjoner om å bevilge tre milliarder kroner i statsbudsjettet til Syria og landene rundt. Den økte støtten må hentes utenfor eksisterende bistandsmidler.

2. En bedre og mer langsiktig håndtering av krisen i Europa

Hver eneste dag risikerer tusenvis av flyktninger livet i forsøk på å ta seg inn i Europa. Tusenvis har så langt omkommet i forsøket. For de som kommer seg inn venter en kaotisk situasjon og sprengte mottaksapparat, spesielt i landene ved Europas yttergrenser. Vi må sikre disse flyktningenes rettigheter og menneskelige verdighet i mye større grad enn i dag.
Regjeringen og Stortinget bør følge Tysklands eksempel og stoppe retur av syriske flyktninger innenfor Dublin-regelverket.
Regjeringen og Stortinget må i større grad jobbe for en felles, bindende europeisk løsning for hjelp og bosetting av flyktningene som kommer.

3. Mer støtte til det folkelige engasjementet rundt flyktninger i Norge

I ly av flyktningkrisen ser vi en økning i antall mennesker som kommer til Norge for å søke asyl. Det norske folket og sivilsamfunnet har svart på denne utfordringen med et glødende folkelig engasjement for disse menneskene. Norske myndigheter må nå følge etter og sikre at kommunene tar sin del av ansvaret, men at de også har midler til å gjøre nettopp dette.
Regjeringen og Stortinget må tilrettelegge for bosetting av flere flyktninger gjennom økte, øremerkede tilskudd til kommunene, for å sikre boligbygging og støtte opp om utviklingen av integreringsapparatet.
Regjeringen og Stortinget må i større grad støtte opp om innsatsen til enkeltpersoner, sivilsamfunnet og det offentlige for flyktningene som kommer hit.

Vi er kanskje et lite land, men vi er en nasjon som nyter respekt på den internasjonale arena. Hvordan norske myndigheter velger å handle nå vil ikke bare ha noe å si for de tusenvis av flyktningene som blir direkte påvirket av dette. Det sender også et signal til andre land: Norge velger å ta ekstraordinære grep for å ta vår del av ansvaret i denne store krisen. Vi håper regjeringen og Stortinget vil lytte til denne appellen og starte dette viktige arbeidet.